Industrihistoriens Danmarkskort

Om dannelsen af industriens danmarkskort

Her er en oversigt – i tekst, kort og billeder – over 161 af de vigtigste regionale industriminder.

Med danmarkskortet indbyder vi til en rundtur i industrihistorien – fra Skagen til Nexø, fra 1700-tallet til nutiden. Den lille maskinfabrik på landet er med, sammen med teglværket, slagteriet og den moderne, højteknologiske industri. Nogle af virksomhederne er for længst lukket – måske omdannet til museum eller smarte kontorlokaler. Andre lever i bedste velgående.

Tilsammen tegner de et billede af den industrielle udvikling i Danmark 1840-1970: branchefordelingen, den skiftende lokalisering og mangfoldigheden af organisationsformer. Foruden de egentlige produktionsvirksomheder er der også enkelte eksempler fra transportsektoren og den offentlige forsyning (el, vand og varme), som er vigtige sider af industrisamfundet. Industrihistoriens Danmarkskort vil kunne bruges af kommunerne i deres planlægning og arbejde med bevaring af kulturarven. For industriminderne er vigtig kulturarv – selv om de i mange tilfælde er store, rodede og beskidte. Samtidig er danmarkskortet et tilbud til alle med interesse for historie og/eller industriproduktion. Det vil tillige kunne bruges i undervisningen på de højere klassetrin.

Hvem har udvalgt industriminderne?

I 2003 bad Kulturarvsstyrelsen (i dag: Slots- og Kulturstyrelsen) de daværende museums- og kulturmiljøråd om at udpege ca. 10 industriminder for hvert af de tidligere amter. Dog lidt flere i Århus og København, hvor der har været større koncentrationer af industri. Formålet var at skabe et landsdækkende overblik over de mest betydningsfulde regionale industriminder. Udpegningen af industriminder har i den mellemliggende periode været diskuteret mellem styrelsen, museerne og en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra universiteter, museer og arkitektskoler. Resultatet er blevet de nærværende 161 industriminder.

Industri forandrer sig

Med industrianlæg er det ikke som med slotte og herregårde, der kan stå stort set uændret gennem århundreder. Inden for industrien er forandring et grundvilkår. Der bliver bygget om, bygget til, revet ned og flyttet ud. Udpegningen af de 161 industriminder fandt for størstepartens vedkommende sted i 2004. Det betyder, at ikke alt i dag er som dengang. Der vil være industrimiljøer, som har ændret udseende og karakter, og enkelte er endog revet ned. I det omfang, vi kender til nedrivninger, vil det stå i teksten. Tekst, kort og fotografier

Beskrivelserne i Industrihistoriens danmarkskort er baseret på museernes rapporter. Ligeledes har museerne leveret de fleste af fotografierne, mens en mindre del stammer fra Slots og Kulturstyrelsens fotoarkiv. Kort & Matrikelstyrelsen har copyright til alle anvendte kortudsnit, og COWI har copyright til de digitale ortofotos (flyfoto).

Kortet viser 161 af de vigtigste regionale industriminder, udpeget af museer og kulturmiljøråd i 2003-2007. Industriminderne præsenteres med tekst, kort og billeder.

Klik på en region på kortet, eller vælg ud fra en af oversigterne herunder

Oversigt efter branche

Alfabetisk oversigt

A

Avedøre Holme industrikvarter
Assens Sukkerfabrik
Audebo Pumpestation, Holbæk

B

Bang & Olufsen, Struer
Bjælkerup Jernstøberi, Store Heddinge
Bjørndal Kalkværk, Thyholm
Bomuldsfabrikkerne, Ribe
Brandts Klædefabrik, Odense
Brede Klædefabrik
Bruunshaab Papfabrik, Viborg
Bryggeriet Fuglsang, Haderslev
Bryggeriet Thor, Randers
Brørup og Omegns Andelsmejeri
Bukh Motorfabrik, Kalundborg
Burmeister & Wain, København

C

C.W. Obels Tobaksfabrik, Aalborg
Carlsberg, København
Ceres, Århus
Cheminova, Harboøre
Chokoladefabrikken Elvirasminde, Århus
Christiansdals Vandkraftværk, Haderslev
Cikorietørreriet på Basnæs, Skælskør
Classensgade 7, København
Codan Gummi, Køge
Coloplast, Humlebæk

D

Danfoss, Nordborg
Dania, Mariager
Dansk Eternit Fabrik, Aalborg
Dansk Glødelampefabrik, Aabenraa
De Danske Bomuldsspinderier, Vejle
De Danske Spritfabrikker, Aalborg
Den Kongelige Mønt, København
Den Kongelige Silkefabrik, København
Dronningborg Maskinfabrik, Randers

E

Esbjerg Havn

F

F.L. Smidth & Co., København
Fakse Kalkbrud
FDB, Viby J.
Frederiksberg Forbrændingsanstalt
Frederikshavn Værft og Flydedok
Frederiksværk
Frichs, Århus
Fur Molerværk

G

Gladsaxe/Mørkhøj industrikvarter
Godthaab Hammerværk, Aalborg
Grejsdalen, Vejle
Grenaa Dampvæveri
Gørlev Sukkerfabrik

H

H.C. Ørstedsværket, København
H.I. Bies Bryggeri, Hobro
Hancock Bryggerierne, Skive
Harteværket, Kolding
Havnemøllen, København
Hede Nielsen, Horsens
Heides Vindmotor- og Maskinfabrik, Mors
Hekla Maskinfabrik, Allingåbro
Hellebæk
Henkel, København
Helsingør Værft
Herning Klædefabrik
Herning Stationscenter
Hjedding Andelsmejeri
Hjorths Fabrik, Rønne
Hobro Havn
Holbæk Jernstøberi
Holbæk Skibsværft
Holeby Dieselmotor Fabrik, Lolland
Holger Petersens Manufakturvarefabrik, København
Holmegaard Glasværk, Næstved
Holmen, København
Horsens Andelssvineslagteri
Håndværkerbyen, Greve
Håndværkerbyen, Valby

J

J. Ernsts Sølvvarefabrik, Assens
J.P. Jensens eddike- og sennepsfabrik, København
JAKA, Århus
Jysk Andelsfoderstofforretning, Århus

K

Kagstrup Kalkværker, Solrød
Kalkværksindustri, Djursland
Kalvø Værft, Aabenraa
Karl Krøyer, Viby J.
Karlsgårdeværket, Varde
Knabstrup Teglværk og Keramikfabrik, Holbæk
Kureer, Køge
Københavns Vandværk
Kødbyen, København
Køge Jernstøberi

L

Limfjordskompagniet, Nykøbing Mors
Lundbergs Maltfabrik, Ebeltoft
Lydum Mølle, Nr. Nebel
Løvens Kemiske Fabrik, Ballerup

M

Maglekilde Maskinfabrik, Roskilde
Marcussen & Søn Orgelbyggeri, Aabenraa
Margarinefabrikkerne, Vejen
Mern Saftstation, Vordingborg
Messerschmidts Garveri, København
Metallic Trykstøberi, Skive
Morsø Jernstøberi, Nykøbing Mors
Mølleådalen industriområde
Mønsted Kalkværk, Viborg

N

Nakskov Skibsværft
Nestlé, Hjørring
Nivaagaard Teglværk
Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, Middelfart
Naarup Savværk, Tommerup

O

Odense Staalskibsværft
OTA, Nakskov

P

Palsgaard, Juelsminde
Pedershaab Maskinfabrik/P.N. Beslag, Brønderslev
Petersens Røgeri, Allinge
Poul la Cours Forsøgsmølle, Askov
Priorparken, Brøndby
Pumpestation Kløvermarken, København

R

R. Færchs Fabrikker, Holstebro
Randers Handskefabrik
Remisen, Brande
RIAS, Roskilde
Ribe Jernstøberi
Ringsted Andelssvineslagteri
Rockwool, Hedehusene
Rud. Rasmussens Snedkerier, København
Ry Mølle, Skanderborg
Rønne Elektricitetsværk og Badeanstalt
Raadvad

S

Sabroe, Århus
Scandia, Randers
Schaumanns Klædefabrik, Haderslev
Shell-raffinaderiet, Fredericia
Silderøgerier, Hasle
Silkeborg Maskinfabrik
Silkeborg Papirfabrik
Skagen Havn
Skærbæk Uldspinderi
Slagtehuset, Nykøbing Falster
Slagterierne på Rugårdsvej, Odense
Stege Sukkerfabrik
Stenbrudsgården, Nexø
Stryhn's, Roskilde
Sukkerfabrikken Lolland, Holeby
Svendborg Skibsværft
Søby Brunkulsleje, Herning

T

Tangeværket, Bjerringbro
Tasso-Albani-området, Odense
Teglværksegnen ved Flensborg Fjord
Tekstilindustri, Herning
Thisted Bryghus
Thomas B. Thrige, Odense
Thorsbro Vandværk, Ishøj
Thyborøn Havn
Toms Fabrikker, Ballerup
Trævarefabrikken Bastian, Horsens

U

Uniscrap, København
Usserød Klædefabrik

V

Valby industrikvarter
Vald. Birns Jernstøberi og Maskinfabrik, Holstebro
Valdemar Tørsleff & Co., København
Voss, Fredericia

Ø

Østre Elværk, København
Østvendsyssels Andelssvineslagteri, Sæby

Å

Aalborg Portland
Aarhus Oliefabrik

Oversigt ud fra regioner

Region Nordjylland


Region Midtjylland


Region Syddanmark


Region Sjælland


Region Hovedstaden

Opdateret 24. september 2020

GOD LITTERATUR OM INDUSTRIMILJØER

- Henrik Harnow: Danske Industrielle Miljøer. Syddansk Universitetsforlag 2011.

- Den Jyske Historiker nr. 121-122, 2009 er et temanummer om industrimiljøer.

- Tidsskriftet Fabrik og Bolig 2007 giver en oversigt over industrimiljøer i Aalborg, Randers, Horsens, Odense, Frederiksværk og København.

- Hanne Abildgaard og Aase Bak (red.): Industriens billeder. Udgivet af Arbejdermuseet og Nordjyllands Kunstmuseum 2007.