Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre understøtter udviklingen på biblioteksområdet

Hvert år uddeles Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen støtter både projekter, der er med til at udvikle bibliotekernes fysiske og digitale tilbud.

Puljen har hjemmel i Lov om biblioteksvirksomhed: Lov nr. 340 af 17. maj 2000 § 18. Der afsættes årligt et beløb på finansloven til Udviklingspuljen. Bevillingen er i 2020 tilført midler fra nedlagt bevillingskonto 21.31.03.62 Danskernes Digitale Bibliotek. Statens tilskud til puljen er i 2021 22 millioner kroner.

Ansøgningsfrist

Fristen for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre var d. 9. maj 2022 kl. 14. Næste frist er i 2023.

Hvem kan søge?

Folkebiblioteker, skoler, kommuner og institutioner, der understøtter og udvikler folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, har mulighed for at søge Udviklingspuljen.

Strategiske pejlemærker 2021-2023

Der er fastlagt tre strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne 2021-2023. Pejlemærker fastlægges af Kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af et oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg. 

De tre pejlemærker er: 

Biblioteket og det pædagogiske læringscentre som:

• En kerneinstitution i demokratiet

• En dynamo i den digitale transformation

• En kilde til læring og dannelse hele livet

Læs mere om pejlemærkerne.

Dette års indsatsområder

Der er udpeget i alt seks indsatsområder inden for de tre strategiske pejlemærker. Indsatsområder for Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre i 2022 er:


•    Drivkraft i stærke og bæredygtige lokalsamfund
•    Fremme fri og lige adgang til viden
•    Udbygge data literacy og teknologiforståelse
•    Udvikle digitale services, platforme og formater
•    Litteraturen i nye former
•    Understøtte FN’s verdensmål

Læs mere om de enkelte indsatsområder i puljeopslaget

Hvordan afrapporterer man og aflægger regnskab?

Se mere om afrapportering og regnskaber

Opdateret 11. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om Udviklingspuljen? Så kan du henvende dig til os her.