Europa-Nævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnets puljer

Europa-Nævnet fordeler årligt 20 mio. kr. til oplysning om det europæiske fællesskab gennem fire forskellige puljer. Heraf er tre puljer til 3-årige aktivitetsprogrammer samt én pulje med projekttilskud til enkeltstående aktiviteter, der gennemføres inden for et år.

Næste ansøgningsfrist er den 9. februar 2024, hvor du kan søge tilskud fra Pulje C, 2. runde. 

Lære mere om Europa-Nævnets puljer

Regnskab og afrapportering

Hvis du modtager tilskud fra Europa-Nævnet, gælder det for alle puljer, at der skal aflægges regnskab og rapport til nævnet for de aktiviteter, der er gennemført. 

Reglerne for aflæggelse af regnskab og rapport afhænger af hvilken pulje, der er søgt tilskud fra, og hvor stort et beløb nævnet har bevilget.

Læs mere om afrapporteringer

Europa-Nævnet er forpligtet til at offentliggøre alle bevillinger samt rapporter fra projekter og organisationer, som modtager tilskud fra nævnet.

Læs mere om rapporter og bevillingsoversigter

Historie

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa eller kortere, Europa-Nævnet, blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. 

Læs mere om Europa-Nævnet

Hent Europa-Nævnets logo

Følg linket her for at finde Slots- og Kulturstyrelsens samlede side for nyheder→

Vælg 'Folkeoplysning, EU-oplysning, foreninger og højskoler' for at modtage nyheder om Europa-Nævnet i forbindelse med puljeåbninger og anden vigtig information.

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser til Europa-Nævnet, herunder nævnets ansøgningsrunder og tilskud, kan du kontakte sekretariatet enten via e-mail eller telefon. 

Sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Europa-Nævnet.

E-mail: europanaevnet@slks.dk
Tlf.: 33 73 33 93/20 56 14 11

Bemærk telefontid er mandag-torsdag fra kl. 10:00 til 16:00 samt fredag kl. 10:00 til 15:00.

Afgørelser på ansøgninger i Pulje C 2. runde

Se afgørelse på jeres ansøgning. De er tilgængelig i ansøgningsportalen.