Europa-Nævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnets puljer

Europa-Nævnet fordeler årligt 23 mio. kr. til oplysning om det europæiske fællesskab gennem fire forskellige puljer. Heraf er tre puljer til 3-årige aktivitetsprogrammer samt én pulje med projekttilskud til enkeltstående aktiviteter, der gennemføres inden for et år.

Næste ansøgningsfrist er den 7. marts, hvor du kan søge tilskud fra Pulje C. Pulje C støtter enkeltstående projekter, der skaber oplysning og debat om EU.  

Lære mere om Europa-Nævnets puljer

Regnskab og afrapportering

Hvis du modtager tilskud fra Europa-Nævnet, gælder det for alle puljer, at der skal aflægges regnskab og rapport til nævnet for de aktiviteter, der er gennemført. 

Reglerne for aflæggelse af regnskab og rapport afhænger af hvilken pulje, der er søgt tilskud fra, og hvor stort et beløb nævnet har bevilget.

Læs mere om afrapporteringer

Europa-Nævnet er forpligtet til at offentliggøre alle bevillinger samt rapporter fra projekter og organisationer, som modtager tilskud fra nævnet.

læs mere om rapporter og bevillingsoversigter

Historie

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa eller kortere, Europa-Nævnet, blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. 

Læs mere om Europa-Nævnet

Hent Europa-Nævnets logo

Når du har klikket på "Abonner", vil du kort tid efter modtage en e-mail, der bekræfter dit abonnement.

Vælg dit abonnement

Afmeld nyheder

Hvis du ønsker at afmelde et abonnement, skal du indtaste den e-mailadresse, du oprindeligt tilmeldte dig med, vælg de nyheder, du ønsker at afmelde, og tryk "Afmeld". 
Du kan også afmelde dit abonnement næste gang du modtager en nyhedsmail fra Europa-Nævnet

Er du i tvivl kan du altid kontakte webteamet på redaktion@remove-this.slks.dk

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser til Europa-Nævnet, herunder nævnets ansøgningsrunder og tilskud, kan du kontakte sekretariatet enten via e-mail eller telefon. 

Sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Europa-Nævnet.

E-mail: europanaevnet@slks.dk
Tlf.: 33 73 33 93/20 56 14 11

Bemærk telefontid er mandag-torsdag fra kl. 10:00 til 16:00 samt fredag kl. 10:00 til 15:00.

Søg støtte til projekter fra Pulje C

Den 7. februar åbner Pulje C, hvor virksomheder, organisationer og privat personer kan søge støtte til projekter der har til formål at oplyse danske borgere om det europæiske fællesskab (EU).
Læs mere om puljen