Europa-Nævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Europa-Nævnets puljer

Europa-Nævnet fordeler årligt 19,4 mio. kr. til oplysning om det europæiske fællesskab gennem fire forskellige puljer. Heraf er tre puljer til 3-årige aktivitetsprogrammer samt én pulje med projekttilskud til enkeltstående aktiviteter, der gennemføres inden for et år.

Derudover har Europa-Nævnet uddelt to sær-puljer. Puljen til oplysning og debat om forsvarsforbeholdet havde frist d. 25. marts 2022, og blev beviglet af folketinget i forbindelse med folkeafstmenignen om forsvarsforbeholdet d. 1. juni 2022.
Puljen til debatter om Europas fremtid havde frist d. 11. august 2021, og var en del af 'Konferencen om Europas fremtid', hvor borgere i hele Europa blev opfordret til at debattere det europæiske fællesskab.

Lære mere om Europa-Nævnets puljer

Regnskab og afrapportering

Hvis du modtager tilskud fra Europa-Nævnet, gælder det for alle puljer, at der skal aflægges regnskab og rapport til nævnet for de aktiviteter, der er gennemført. 

Reglerne for aflæggelse af regnskab og rapport afhænger af hvilken pulje, der er søgt tilskud fra, og hvor stort et beløb nævnet har bevilget.

Læs mere om afrapporteringer

Europa-Nævnet er forpligtet til at offentliggøre alle bevillinger samt rapporter fra projekter og organisationer, som modtager tilskud fra nævnet.

læs mere om rapporter og bevillingsoversigter

Historie

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa eller kortere, Europa-Nævnet, blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. 

Læs mere om Europa-Nævnet

Hent Europa-Nævnets logo

Hvis du har spørgsmål eller henvendelser til Europa-Nævnet, herunder nævnets ansøgningsrunder og tilskud, kan du kontakte sekretariatet enten via e-mail eller telefon. 

Sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Europa-Nævnet.

E-mail: europanaevnet@slks.dk
Tlf.: 33 73 33 93

Bemærk telefontid er mandag-torsdag fra kl. 10:00 til 16:00 samt fredag kl. 10:00 til 15:00.

Når du har klikket på "Abonner", vil du kort tid efter modtage en e-mail, der bekræfter dit abonnement.

Vælg dit abonnement

Afmeld nyheder

Hvis du ønsker at afmelde et abonnement, skal du indtaste den e-mailadresse, du oprindeligt tilmeldte dig med, vælg de nyheder, du ønsker at afmelde, og tryk "Afmeld". 
Du kan også afmelde dit abonnement næste gang du modtager en nyhedsmail fra Europa-Nævnet

Er du i tvivl kan du altid kontakte webteamet på redaktion@remove-this.slks.dk

Pulje til debat om forsvarsforbeholdet

Med aftalen om et nationalt kompromis om den danske sikkerhedspolitik blev det besluttet, at der skulle afholdes en folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. I den anledning bevilgede Folketinget midler til en oplysningsindsats. Ansøgningsfristen var den 25. marts 2022.
Læs mere om puljen