Nationalbibliografien

I Danmark har Slots - og Kulturstyrelsen ansvaret for den nationalbibliografiske registrering.

Nationalbibliografien defineres som fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. Den kan omfatte dels retrospektive bibliografier, dels løbende bibliografier over nyudgivne dokumenter. Til nationalbibliografien henregnes i de fleste lande - herunder Danmark - også registreringer af exteriorica, dvs. udenlandske dokumenter om det pågældende land, værker af landets forfattere udgivet i udlandet samt udenlandske udgivelser på landets sprog.

I Danmark har Slots - og Kulturstyrelsen ansvaret for den nationalbibliografiske registrering, mens selve registreringen til nationalbibliografien udføres af DBC Digital og Det Kongelige Bibliotek

Arbejdet reguleres i en Bekendtgørelse om udarbejdelse af nationalbibliografien (BEK nr 1871 af 09/12/2020)

Opdateret 08. maj 2023

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.