Nationalbibliografien

I Danmark har Slots - og Kulturstyrelsen ansvaret for den nationalbibliografiske registrering.

Nationalbibliografien defineres som fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. Den kan omfatte dels retrospektive bibliografier, dels løbende bibliografier over nyudgivne dokumenter. Til Nationalbibliografien henregnes i de fleste lande - herunder Danmark - også registreringer af exteriorica, dvs. udenlandske dokumenter om det pågældende land, værker af landets forfattere udgivet i udlandet samt udenlandske udgivelser på landets sprog.

I Danmark har Slots - og Kulturstyrelsen ansvaret for den nationalbibliografiske registrering, mens selve registreringen til Nationalbibliografien udføres af DBC Digital a/s og Det Kgl. Bibliotek

Arbejdet reguleres i en Bekendtgørelse om udarbejdelse af Nationalbibliografien (BEK nr 1871 af 09/12/2020)

Optagelseskriterier for den Danske Nationalbibliografi revideres fortløbende ved Nationalbibliografisk Udvalg (NBU). Slots- og Kulturstyrelsen godkender og publicerer den nu gældende version på denne side.

Opdateret 15. november 2023

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.