Lovgivning på kulturaftaleområdet

Lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, LBK nr. 728 af 7. juni 2007 med senere ændringer.

Lov om ændring af museumsloven og lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, Lov nr. 1517 af 27. december 2009.

Lov om regionale kulturforsøg
Lov nr. 1085 af 20. december 1995.

Hertil kommer de årlige finanslove og aktstykker om udlodningsmidlerne til kulturelle formål – se Finansministeriets hjemmeside

Opdateret 08. maj 2023