Håndværkerbyen Valby

Værkstedsvej 8-54, Valby, Københavns Kommune

Håndværkerbyen syd for Grønttorvet i Valby er bygget i 1950'erne til genhusning af de mange udsanerede virksomheder, der lå i det indre København og i brokvartererne. Anlægget er tegnet af arkitekten Ole Vinter.

Håndværkerbyens første bygninger blev opført i 1953 af Københavns Kommune og delvis finansieret med midler fra den amerikanske Marshall-hjælp. Siden fulgte endnu to byggeetaper i 1957 og 1961. Den sidste etape er dog i knap så god kvalitet som de to første.

De karakteristiske fladebygninger med shedtage blev opført i et nyanlagt industrikvarter i Valby, hvor plads, lys og luft endnu ikke var en mangelvare. Beliggenheden tæt på hovedfærdselsårerne Folehaven og Gl. Køge Landevej lettede transporten ind og ud.

Håndværkerbyen huser stadig en række virksomheder, bl.a. håndværkere, grossister og kunstnere.

Bygninger og anlæg

Håndværkerbyen består af tre enetages værkstedsbygninger med shedtage og plads til i alt 24 værksteder. Bygningerne har alle hvidmalede betonrammekonstruktioner udfyldt med murværk i røde sten. I hver gavl sidder fire ens vinduer og en indgangsdør i siden. Der er delvis udgravet kælder og derudover forskellige småbygninger og garager.

Arkiv og litteratur

Håndværkerbyen er behandlet i litteraturen. Desuden findes der materiale i Københavns Kommunes byggesagsarkiv.

Vurdering

Håndværkerbyen er et karakteristisk eksempel på den type af mindre håndværks- og industribebyggelser, der blev opført i Københavnsområdet til de virksomheder, som saneringerne i indre by og på brokvartererne havde gjort hjemløse.

Bebyggelsen er arkitektonisk vellykket. Den fremstår sammenhængende og harmonisk, og shedtagene giver bygningerne en særegen og stærkt markeret profil. Byggeriet er samtidig et sent, men karakteristisk eksempel på de større fladebyggerier i Københavns udkant.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Håndværkerbyen er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 09. august 2019