Målgrupper

Kulturvaneundersøgelsen 2012 lagde grund for definitionen af de grupper af borgere, som herefter kaldes "Ikke-læserne". Det er de ca. 40 procent af danskerne, der ikke eller sjældent læser skønlitteratur. Mange af modelkommunernes projekter har arbejdet med at afmystificere litteraturen og vise dens sociale dimensioner i forhold til en specifik målgruppe.

Den overordnede læring fra alle de deltagende kommuner er, at for at opnå en god introduktion til litteraturens verden skal projektet være nærværende. Håndplukket litteratur lige i hånden på borgeren, gratis tilbud med elementer af glæde og samvær samt lokale eller kendte ambassadører kan gøre litteraturen interessant for ikke-læseren. Når en ikke-læser er blevet motiveret og har haft en god oplevelse, kan vedkommende efterfølgende selv blive en af projektets vigtigste ambassadører.

På siderne herunder kan du læse, hvordan projekterne på hver deres måde har arbejdet med at nå deres målgrupper. Modelkommunernes målgrupper kan helt overordnet deles op i børn, unge og voksne, men herunder gemmer der sig naturligvis undergrupperinger, som f.eks. unge sportsudøvere, travle familier, arbejdsløse m.m. Det kan du læse mere om på siderne herunder.

Opdateret 18. marts 2020