Opstartskonference

Pulje: Grib engagementet - når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod.

Gennem 'Grib engagementet' skal musik- og kulturskoler samarbejde med minimum to andre relevante aktører om at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter. Modelforsøget består af en samlet pulje på 40 millioner med første ansøgningsrunde maj 2021 og anden ansøgningsrunde ultimo 2021. Puljen lanceres via en opstartskonference, og de støttede modelforsøg deler undervejs deres erfaringer og løbende evaluering med hinanden på netværksmøder og konferencer. Erfaringerne fra alle modelforsøgene bliver opsamlet og videndelt i forbindelse med initiativets afslutning.

INSPIRATION: SLIDES FRA OPSTARTSKONFERENCEN

Til opstartskonferencen den 27. april 2021 blev følgende oplæg afholdt: 

Om krav til puljen: 

  1. Gennemgang af puljen
  2. Professionelle veje og vildveje (om indsatsteori) 
  3. Evaluering af modelforsøg

Inspirationsoplæg til ansøgere: 

  1. Kunst? Ellers tak, vi har nok at slås med… (kan desværre ikke tilgås her på siden)
  2. Ejerskab i absolut børnehøjde
  3. Lokale samarbejder om Åben Skole
  4. Tidlig Kulturstart og kompetenceudvikling

Inspirationsoplæggene blev holdt af aktører, der på hver deres måde har oparbejdet værdifulde erfaringer med at invitere nye børn- og ungemålgrupper til at deltage i kunstneriske aktiviteter. 

Der blev også vist korte projektfilm ifm. inspirationsoplæg 1 og 2. Der er redigeret en film fra konferencen, hvor alle de afholdte oplæg og de to korte projektfilm indgår. Du kan få tilsendt link til filmen ved at sende en besked via kontaktboksen, der er placeret i højre margen på denne side.

 

 

Opdateret 15. august 2023

Kontakt

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning til puljen? Så kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen