Støttemuligheder og skattefritagelse

Der kan være ekstra udgifter forbundet med at eje en fredet bygning. Det skyldes, at du skal bruge materialer af en god kvalitet, som kan holde i lang tid. Derfor er der forskellige muligheder for støtte og skattefradrag.

Som ejer af en fredet bygning kan du få tilskud til bygningsarbejder der understøtter, styrker eller retablerer bygningens fredningsværdier. Du kan kun søge om støtte til de bygningsarbejder, der kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, og det er ikke muligt at få tilskud til bygningsarbejder, som allerede er i gang eller er udført. Vi giver ikke støtte til:

  • almindelig vedligeholdelse
  • arbejder der kan underrettes om. Læs mere om underretninger her
  • modernisering som f.eks. efterisolering, nye tekniske installationer og lignende arbejder

Slots- og Kulturstyrlsen støtter dermed ikke tiltag, som ikke direkte understøtter bygningens fredningsværdier.

 

Ansøg om støtte når du ansøger om tilladelse

Du ansøger om støtte samtidig med, at du søger om tilladelse til bygningsarbejderne.

Læs om at søge tilladelse til bygningsarbejder på fredede bygninger

Slots- og Kulturstyrelsen indberetter støtten til skattemyndighederne, men støtten er skattefri og skal derfor ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. 

Private fonde giver undertiden tilskud til istandsættelse af fredede bygninger. Du kan finde en oversigt over nogle af de relevante fonde hos foreningen Historiske Huse

Tilskud fra private fonde skal ikke medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der enten er - eller kunne være givet offentligt tilskud til de samme bygningsarbejder. 

Hvis der ikke er givet offentligt tilskud, skal du som ejer af den fredede bygning sandsynliggøre, at der kunne være givet et offentligt tilskud. Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen, som gerne hjælper med en udtalelse.

Som ejer af en fredet bygning kan du vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på din ejendom. En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, som giver fritagelse for at betale grundskyld. Fritagelsen gælder ”den bebyggede grund, gårdsplads og have”. 

Med bevaringsdeklarationen fraskriver ejeren sig retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Læs mere om bevaringsdeklaration

Reglerne om fritagelse for grundskyld findes i lov om kommunal ejendomsskat.

Som ejer af en fredet bygning kan du fradrage de faktisk afholdte driftsudgifter til bygningen i din skattepligtige indkomst. 

De faktiske driftsudgifter omfatter bl.a. udgifter til bygningens vedligeholdelse, forsikring, vej-, kloak- og vandtilslutningsafgift, renovation og skorstensfejning. Forbrugsafhængige udgifter til vand, el, varme ol. er ikke fradragsberettigede. 

Reglerne findes i ligningsloven, og de gælder ikke for fredede ejerlejligheder. For ejere af udlejningsejendomme gælder der særlige regler.

Som ejer af en fredet bygning kan du vælge at benytte det såkaldte forfald pr. år-fradrag for udgifter til istandsættelse. Fradraget gælder både for udgifter til vedligeholdelse og til forbedring af den fredede bygning. 

Du kan ikke benytte fradragsretten, hvis du ejer en ejerlejlighed i en fredet bygning, og du selv bor i lejligheden.

Forfald pr. år-ordningen er baseret på nogle beregninger, som Bygningsfredningsforeningen BYFO foretager. Den fredede bygning skal måles op, og for hver enkelt bygningsdel fastsættes en forventet levetid. Herudfra beregner BYFO den årlige udgift til istandsættelse pr. bygningsdel og opgør det samlede forfald pr. år-beløb. BYFO står også for indberetningen af fradraget til skattemyndighederne.

Reglerne om forfald pr. år findes i ligningsloven. 

Læs mere om ordningen hos Bygningsfredningsforeningen BYFO/Historiske Huse

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til skattereglerne, kan du kontakte Skatteforvaltningen.

Læs om bevaringsdeklaration

Lov om kommunal ejendomsskat (§ 7)

Ligningsloven (§ 15 K)

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen