4. Find og visualisér de fysiske kvaliteter

Kommunen skal kunne sætte billeder på kulturarven. Hvad er det, der skal udvikles og bevares? Hvilke værdier er der i kommunens strukturer, områder og bygninger? Hvad er det for kvaliteter, der giver udviklingsmuligheder i fremtiden?

Kommunerne skal søge efter essensen af de kvaliteter, der gør området til noget særligt. Det, der gør området eller bygningerne attraktive, og som man kan arbejde med at fremhæve eller forstærke i planarbejdet. Det, der skal bevares og videreudvikles, skal udvælges. Mange områder er allerede fuldt udbyggede, og der er på landsplan flere end 2,4 mio. bygninger, som er anlagt inden for de sidste 50 år, hvis kvaliteter også skal vurderes. Det er altså ikke en enkel opgave.

Udfordringen er at finde ind til de særlige kvaliteter i kommunen. Det kan være en oprindelig plan for en bydel, et landskab eller et område, bebyggelsens struktur eller konkrete fysiske kvaliteter. Det kan være vej- og stiforløb, grønne områder, eller der kan være det store arkitektoniske greb eller de gode lejlighedsplaner.

Kvaliteterne i kommunen bør beskrives sammen med de trusler, handlemuligheder og mulige tiltag, der knytter sig til dem. Der kan udarbejdes konsekvensvurderinger, der styrker opmærksomheden på kvaliteterne i området, og som kommunen kan forholde sig til, hvis en bygning eller et område skal ændres.

Der er gode erfaringer med at visualisere og afprøve sammenhængen mellem kommunens vision og de overordnede kvaliteter, kommunen lægger vægt på. Herefter kan man arbejde med at sikre sammenhængen til de udpegede delområder og deres kvaliteter.

Opdateret 03. august 2022

Kulturarven - et aktiv

I publikationen fortæller fire kommuner om deres erfaringer fra kulturarvskommune-projektet og giver syv centrale anbefalinger til andre kommuner, som vil arbejde med kulturarven.

Hent publikationen