Industrikultur

Slots- og Kulturstyrelsen ser industrisamfundets historie som en vigtig del af Danmarks kulturarv og som en strategisk ressource i den fremtidige lokale udvikling.

Industri har haft altafgørende betydning for, at Danmark har udviklet sig til det samfund, vi er i dag. Men der har været en tendens til at overse industrialiseringens betydning. Derfor satte styrelsen fokus på industrisamfundets kulturarv i perioden 1840-1970 fra fabrikker til arbejderboliger, fra eksport af bacon til eksport af cementfabrikker, enzymer og dansk design.

Industrisamfundets kulturarv er identitetsskabende og kan blandt andet anvendes som en æstetisk ressource og attraktion i kommunernes planlægning og som et potentiale i turismestrategier og destinationsudvikling. Tidlige eksempler er Kvægtorvet og Brands Klædefabrik i Odense.

Fokus på industrikultur

Fra 2003 til 2007 har Slots og Kulturstyrelsen i samarbejde med blandt andet de kulturhistoriske museer og kommunerne skabt et overblik over industrisamfundets fysiske kulturarv ved at udpege nationale og regionale industriminder, der danner Industriens danmarkskort.

25 nationale industriminder

De 25 industriminder danner brikker i en mosaik, der illustrerer den danske industrihistorie i perioden 1840-1970. Derfor er der både store og små anlæg imellem, meget gamle og topmoderne fabrikker, helt små bygninger og store industriområder foruden offentlige værker og infrastruktur.

Med status som nationalt industriminde følger en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling tages størst muligt hensyn til, at der er tale om steder af national betydning.

161 regionale industriminder

161 regionale industriminder danner, sammen med de 25 nationale industriminder, Industriens danmarkskort. De regionale industriminder har samme vigtighed, som de nationale industriminder. Deres fortælling er stærkt knyttet til og illustrerer den regionale industrihistorie i perioden 1840-1970. Også her er der både store og små anlæg imellem, meget gamle og topmoderne fabrikker, helt små bygninger og store industriområder foruden offentlige værker og infrastruktur.

Med status som regionalt industriminde følger en opfordring til, at der i den fremtidige udvikling tages størst muligt hensyn til, at der er tale om steder af regional betydning.

Gennem Industriens danmarkskort kan du finde hver af de 161 regionale industriminder, region for region.

Rapporter om industriminderne

Kulturarvsstyrelsen (i dag: Slots og Kulturstyrelsen) bad i 2003 museer og kulturmiljøråd om at udarbejde rapporter om de vigtigste industriminder inden for deres respektive områder, dvs. de daværende amter.

Disse landsdækkende rapporter indeholder dels en udpegning af væsentlige industriminder, dels generelle afsnit om industriens udvikling lokalt og regionalt. Det er museernes udpegninger og beskrivelser, der danner grundlag for "Industrihistoriens Danmarkskort".

Nedenfor kan rapporterne downloades i PDF-format. Enkelte af dem er opdelt i to.

Københavnsområdet (PDF-format; 7,6 MB)

Frederiksborg Amt (PDF-format; 1,8 MB)

Roskilde Amt (PDF-format; 3 MB)

Storstrøms og Vestsjællands amter (PDF-format; 2,3 MB)

Bornholm 1 (PDF-format; 4,5 MB)

Bornholm 2 (PDF-format; 4,2 MB)

Fyns Amt (PDF-format; 2,5 MB)

Sønderjyllands Amt (PDF-format; 352 KB)

Ribe Amt 1 (PDF-format; 3 MB)

Ribe Amt 2 (PDF-format; 302 KB)

Vejle Amt (PDF-format; 1,8 MB)

Ringkøbing Amt (PDF-format; 9,7 MB)

Århus Amt (PDF-format; 10,5 MB)

Viborg Amt (PDF-format; 30,9 MB)

Nordjyllands Amt (PDF-format; 7,1 MB)

Efterfølgende har styrelsen støttet udarbejdelsen af samlinger af eksempler på omdannelse og udvikling af fabrikker og havne.

Læs mere om omdannelse og udvikling af fabrikker og havne

Der er også skabet en beskrivelse af de 25 nationale industriminder, således at de indgår i kommunens planlægning. På samme måde har styrelsen støttet musernes forskning i og undersøgelse af industriminder og industrikultur.

Find mere information om industri i udgivelser

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder for at øge kendskabet til industrisamfundet og på at sikre, at et repræsentativt udvalg af industrier og industrilandskaber bliver undersøgt, formidlet og bevaret gennem brug.

Det er håbet, at historierne om Industrisamfundets kultur også kan give borgerne lyst til at gå på opdagelse i det lokale industrikvarter.

Opdateret 05. maj 2022