BOGglad - børns møde med litteraturen

I finansloven for 2021 blev der afsat 25 millioner kroner til at styrke børns møde med litteraturen. Derfor har vi oprettet puljen BOGglad, hvor biblioteker og kommuner har kunnet søge om nye bogsamlinger til  dagtilbud, SFO’er og klubber. Initiativet er målrettet børn fra 0-12 år.

98 projekter fra 78 kommuner samt Sydslesvig har fået tilsagn fra BOGglad-puljen. Tilskuddene går udelukkende til indkøb af bøger til bogsamlinger i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO’er og klubber. De titusindvis af nye bøger ventes at nå ud til knap 100.000 børn i løbet af 1. halvår 2022.

Både små og store kommuner i hele har fået del i BOGglad-midlerne.

Du kan finde tildelingslisten her (PDF)

Ideer til leg med litteratur

Som en del af BOGglad-initiativet er der udarbejdet et inspirationsmateriale med plakater i størrelsen A0 og inspirationsark målrettet de fire aldersgrupper 0-3 år, 3-6 år, 6-9 år og 9-12 år. Materialet er tænkt som inspiration til pædagogerne til at komme i gang med aktiviteter sammen med børnene.

Se mere om inspirationsmaterialet

Fakta om BOGglad

Med BOGglad-puljen er der uddelt 23,9 millioner kroner til 98 projekter fordelt i hele landet. Ansøgerne har fået svar 10. december 2021. Puljens formål er at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i de institutioner, hvor børn færdes uden for hjemmet og uden for skoleregi.

For at kvalificere initiativet er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet det pædagogiske, biblioteksfaglige og litterære felt, og en faglig referencegruppe har været tilknyttet udarbejdelsen af inspirationsmaterialet.

Se slutevalueringen af BOGglad (april 2023)

Se midtvejsevalueringen af BOGglad (september 2022)

Følgegruppe kvalificerer initiativet

I forbindelse med BOGglad-initiativet er der nedsat en følgegruppe. De sidder for perioden juni 2021 til udgangen juni 2022. Følgegruppen skal kvalificere BOGglad-initiativet.

I følgegruppen sidder:

 • Annette Bach, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen og formand for følgegruppen
 • Jeanette Servé Brunghart, praksiskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/Børne- og Undervisningsministeriet
 • Daniela Cecchin, pædagogisk konsulent i BUPL
 • Annette Wolgenhagen Godt, Bibliotekschef i Allerød og udpeget af Danmarks Biblioteksforening
 • Pia Henriette Friis, formand for Bibliotekschefforeningen
 • Tina Bang Jakobsen, repræsentant fra Centralbibliotekerne
 • Julie Arndrup, Forbundet Kultur og Information
 • Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
 • Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere
 • Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Danske Forlag
 • Stine Eliasson, læsevejleder og udpeget af Landsforeningen af Læsepædagoger
 • Katja Vilien, faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning

Referencegruppe kvalificerer inspirationsmaterialet

En række fagpersoner er med til at kvalificere inspirationsmaterialet, der indgår i BOGglad-initiativet. Materialet skal hjælpe pædagogerne med at aktivere bogsamlingerne sammen med børnene.

I referencegruppen sidder:

 • Marianne Eskebæk Larsen, lektor, Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen Hillerød
 • Rikke Østergaard Hansen, børnekulturformidler, programleder og -koordinator, Bibliotekernes Sprogspor
 • Anne Grønhøj Krebs, bibliotekar og koordinator, Bibliotekernes Læsespor
 • Katja Vilien, faglig formidler, Nationalt Videncenter for Læsning og del af følgegruppe til BOGglad
 • Anders Riis, projektleder, Mary Fonden - Læseleg
Opdateret 18. april 2023

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.