Holmegaard Glasværk

Glasværksvej 54, Fensmark, Næstved Kommune

Holmegaard Glasværk blev grundlagt i 1825 af lensgrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe fra herregården Gisselfeld. Glasværket var Danmarks første, og produktionen var i høj grad baseret på arbejdskraft fra Bøhmen, hvor man havde den nødvendige tekniske kunnen.

Fabrikken blev opført ved den store Holmegaards Mose, som kunne levere brændselstørv til glasovnene. I de første år producerede værket især flasker, men fra 1857 koncentrerede man sig om serviceglas. Flaskeproduktionen overflyttedes til Kastrup Glasværk på Amager, som også var ejet af familien Danneskiold-Samsøe.

I 1920'erne ansatte glasværket den første kunstneriske leder og lagde dermed grunden til sin position inden for kunstindustrien.

Da befolkningens købekraft i samme periode var begrænset, begyndte værket i 1926 at fremstille husholdningsartikler af det billigere presglas. Samtidig indførtes de første halvautomatiske maskinanlæg, og i 1934 blev et fuldautomatisk anlæg til masseproduktion af flasker taget i brug.

Tørvegravningen ophørte i 1924 til fordel for importeret kul, der både var billigere og mere stabilt som brændsel, men blev midlertidigt genoptaget under 2. verdenskrig.

Glasværkerne Holmegaard og Kastrup blev i 1965 slået sammen til Kastrup Holmegaards Glasværker A/S med Carlsberg og Tuborg som hovedaktionærer.

Holmegaard er nu en del af design-koncernen Royal Scandinavia. Inden for de seneste årtier har virksomheden været igennem flere nedskæringer og omstruktureringer.

Bygninger og anlæg

Ved anlæggelsen af fabrikken i 1825 blev der samtidig opført en række boliger til arbejdere, funktionærer og direktør foruden kro, katolsk kapel til de udenlandske arbejdere mv. Der opstod således et helt fabrikssamfund ved Holmegaard Mose. Fabriksbyen er senere vokset sammen med landsbyen Fensmark.

Selve glasproduktionen foregik oprindelig i nogle få glashytter. Ingen af de ældste fra 1825 er i dag bevaret. I takt med produktionsudvidelserne blev der efterhånden opført nye bygninger og bygget til de allerede eksisterende. Den ældste del af værket ligger i centrum af området. Det moderne glasværk er fra 1972 og tegnet af arkitekt Eske Kristensen.

Virksomhedens samlede areal er på ca. 75 hektar, hvoraf ca. 15 hektar er bebygget. I et hjørne af fabriksområdet findes et stort anlæg til forarbejdning af genbrugsglas. Hertil hører en udendørs oplagringsplads for knust glas.

Under 1. verdenskrig blev der anlagt en bane til tørvegravene.

Arkiv og litteratur

Glasværket har eget arkiv og en enestående glassamling. Desuden findes et omfattende materiale på Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv og på Næstved Museum, som også har genstande. Aalborg Historiske Museum har samlinger af glas fra Holmegaard og Kastrup glasværker.

Der foreligger en fyldig litteratur om virksomheden og dens produkter.

Vurdering

Holmegaard Glasværk er Danmarks ældste eksisterende glasværk med en næsten 200-årig historie. Samtidig er det en af landets vigtigste glasindustrier. I de første ca. 100 år var det kendt for sin fine håndværkstradition og derefter især for sin kunstneriske profil.

Glasværket fremstår som et samlet og velbevaret kulturmiljø med produktionsbygninger, boliger og det store moseområde, som var en forudsætning for glasfremstillingen. Tilsammen illustrerer glasværkets bygninger en udvikling fra mundblæst glas til fuldautomatisk produktion.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Storstrøms Amt.

Opdateret 24. oktober 2019