FDB

Sønderhøj 30, Viby, Århus Kommune

I 1896 sluttede halvdelen af Danmarks ca. 600 brugsforeninger sig sammen i "Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger" (FDB). FDB fungerede som grossist for medlemsforeningerne, men begyndte allerede året efter tillige at producere sine egne varer.

I 1897 åbnede man et kafferisteri, og derefter fulgte fabrikker for chokolade, sukkervarer og tobak. FDB's varer blev bl.a. kendt under navne som Cirkel Kaffe og Davre Gryn.

FDB's fabriksanlæg i Viby blev grundlagt i 1905-06. Her fremstilledes reb, sæbe og kemiske produkter som skosværte, soja og sennep. I 1912 udvidede man produktionen med margarine, og efter 2. verdenskrig yderligere med krydderier, salat, kød og viktualievarer. Fabriksanlægget blev løbende udvidet med nye bygninger i takt med denne udvikling.

Viby-fabrikkerne havde op imod 400 ansatte og forsynede brugsforeningerne i hele landet.

I løbet af 1980'erne blev konkurrencen på dagligvaremarkedet skærpet. FDB valgte derfor at koncentrere sig om detailhandlen og opgive sin egenproduktion. Fabriksanlægget i Viby lukkede omkring 1990. En del af bygningerne er nu genanvendt til bl.a. undervisning og kontorer.

Bygninger og anlæg

FDBs tidligere fabriksanlæg i Viby ligger på en lang kileformet grund tæt på jernbanen. Indtil lukningen omkring 1990 bestod anlægget af et stort antal bygninger opført fra 1905 og frem. En del af disse er nu revet ned.

Fabriksbygningerne er opført i rødt tegl med hvide vægflader som kontrast. Stilen er såkaldt historicistisk med tårne og afrundede hjørner, inspireret af middelalderens byggeskik.

I forbindelse med genanvendelsen til undervisning og kontorer er de tidligere industribygninger bygget kraftigt om. Bygningerne fremstår som enkeltstående med parkeringspladser og nogle få bænke imellem. Indvendigt er lokalernes oprindelige funktioner søgt skjult under gipsplader og andre paneler.

Arkiv

Erhvervsarkivet har materiale om FDB's fabrikker.

Vurdering

FDB's tidligere fabriksanlæg i Viby repræsenterer et vigtigt kapitel i dansk industrihistorie. Trods en arkitektonisk mindre vellykket ombygning står anlægget fortsat som et vidnesbyrd om andelsbevægelsens landsdækkende produktion og distribution af dagligvarer. Fabrikkerne har desuden haft stor lokal betydning.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 09. august 2019