Beskyttede fortidsminder

Beskyttede fortidsminder er levn og monumenter fra tidligere tider, som vi arbejder for at bevare og sikre. Ejer du en grund med et fortidsminde, er du fra et museum eller en myndighed, så kan du finde relevant information herunder.