JAKA

Høiriisgårdsvej 5, Brabrand, Århus Kommune

Jyske Andelsslagteriers Konservesfabrik Amba (JAKA) blev i 1954 opført af en række jyske andelsslagterier i fællesskab. Fabrikken producerede kødkonserves både til det danske marked og til et voksende eksportmarked. På få år nåede virksomheden op på 500 ansatte.

Fabrikken er navnlig kendt for ét bestemt produkt: JAKA-bov.

I 1990 fusionerede virksomheden med Tulip International, der fik hovedsæde i Brabrand. Fabrikken lukker i september 2007.

Bygninger og anlæg

Da konservesfabrikken blev opført i 1954, lå den langt uden for byen, således at færrest muligt blev generet af lugten. Desuden var nærheden til jernbanen af stor betydning. Der blev ført spor ind til en perron, som var indbygget i fabrikkens ene gavl. Svinekroppene kunne så læsses direkte fra togvognene ind i fabrikshallen.

Den oprindelige fabriksbygning er opført af betonelementer og hvidmalet. Stilen er funktionalistisk – bygningens form er bestemt af funktionen, den skulle rumme. Anlægget er bygget op omkring en stor, central fordelingshal med tøndehvælv, der løber som en rygrad igennem bygningen. Fra denne "rygrad" udgår der en række sidegallerier med ovenlys. Her foregik de forskellige forarbejdningsprocesser. Vinduerne i facaderne understreger tagkonstruktionens regelmæssighed.

Fabrikkens administration og kraftcentral ligger som tre separate murstensbygninger ca. 40 meter derfra. Længere væk i tilpas afstand fra slagterilugten finder man direktørboligen.

Fabrikken blev i 1971 udvidet langs banen med nyt betonbyggeri inspireret af den oprindelige fabriks tøndehvælv.

Vurdering

Fabrikken er et vidnesbyrd fra efterkrigstiden om den stigende eksport af forarbejdede fødevarer. Samtidig er byggeriet et karakteristisk eksempel på et rationelt planlagt fabriksanlæg.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.