Partipuljen

Partier i Folketinget samt danske partier eller bevægelser valgt ind i Europa-Parlamentet kan søge tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab. Tilskuddet gælder for en 1-årig periode i 2024.

Næste ansøgningsrunde 

Næste mulighed for at søge tilskud i Partipuljen er for perioden 2025-2027. Puljens åbningsdato er primo september 2024.

Vi opfordrer til, at gennemlæse vejledningen, inden du indsender en ansøgning om tilskud fra Partipuljen. Vejledningen beskriver blandt andet betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Årshjul 

Hvis du modtager tilskud fra Partipuljen, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Indsendelse af årsplan
  3. Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Vejledning for Partipuljen

Læs vejledningen for Partipuljen

Regelsamling for Partipuljen

Læs regelsamling for Partipuljen her→

Opdateret 16. november 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Partipuljen søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2023 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (Partipuljen)

Læs mere her→