Partipuljen

Partier i Folketinget samt danske partier eller bevægelser valgt ind i Europa-Parlamentet kan søge tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab. Tilskuddet gælder for en 3-årig periode. 

Næste ansøgningsrunde 

Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024-2026. De præcise datoer vil fremgå af denne side i løbet af foråret 2023.

Vi opfordrer til, at gennemlæse vejledningen, inden du indsender en ansøgning om tilskud fra Partipuljen. Vejledningen beskriver blandt andet betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Årshjul 

Hvis du modtager tilskud fra Partipuljen, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Indsendelse af årsplan
  3. Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Regelsamling for Partipuljen

Læs den samlede regelsamling for Partipuljen her

Opdateret 20. februar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Partipuljen søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 631 af 2. juni 2017 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Læs mere her