Bogstart i udlandet

På denne side kan du læse om Bogstarts engelske stamfader og de mange tvillingeprojekter rundt omkring i verden.

England: Bookstart

Bookstart i England var det første nationale bogstart-program i verden. Det begyndte som et pilotprojekt i Birmingham i 1992 og er siden ekspanderet. I dag er Bookstart et nationalt program, der uddeler gratis bogpakker til babyer og førskolebørn i både England, Nordirland og Wales.

Bookstart finansieres af offentlige midler fra det engelske uddannelsesministerium og de selvstyrende regeringer i Nordirland og Wales. Programmet modtager derudover støtte og sponsorater fra en lang række forlæggere, forfattere og illustratorer. 

Forskning har vist, at engelske Bookstart-børn har væsentligt bedre læsefærdigheder end børn, der ikke er omfattet af programmet. Bookstart bidrager til at bryde negativ social arv og forbedrer udsatte børns livschancer generelt.

Læs mere om Bookstart på deres hjemmeside

Opdateret 29. juli 2019