Bevaringsdeklaration

Som ejer af en fredet bygning kan du vælge at tinglyse en bevaringsdeklaration på din ejendom.

En bevaringsdeklaration er en aftale mellem ejeren og staten, som giver fritagelse for at betale grundskyld. Bevaringsdeklarationen er endvidere en af betingelserne for, at den fredede bygning kan opdeles i ejerlejligheder. Ved aftalen fraskriver du dig som ejer retten til at kunne kræve statslig overtagelse af ejendommen, hvis en senere ansøgning om nedrivning af den fredede bygning afvises.

Læs om opdeling i ejerlejligheder

(Når du udfylder ansøgningsblanketten, skal du logge ind med MitID. Hvis din virksomhed ikke allerede har et MitID Erhverv, kan du oprette det på denne side: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk))

  • Oplysninger om ejer, matrikelnummer, ejerlav, adresse og fredningsomfang i henhold til fredningsbeslutningen.
  • Kortbilag, der viser bygningernes placering og fredningens omfang på ejendommen. 

Du ansøger om bevaringsdeklaration ved at klikke her

Du skal selv sørge for tinglysning, og Slots- og Kulturstyrelsen underskriver som påtaleberettiget.

Fredede bygninger er fritaget for grundskyld, ”for så vidt angår den bebyggede grund, gårdsplads og have”, når der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration på ejendommen. Reglerne findes i lov om kommunal ejendomsskat.

I Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler vi, at du selv kontakter kommunen, når bevaringsdeklarationen er tinglyst på ejendommen.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din kommune eller skatteforvaltningen.

Hvis den fredede bygning er opdelt i ejerlejligheder, skal bevaringsdeklarationen omfatte samtlige ejerlejligheder. Slots- og Kulturstyrelsen godkender ikke en bevaringsdeklaration, der kun omfatter en enkelt eller et par af bygningens ejerlejligheder. 

Hvis den fredede bygning er opdelt i ejerlejligheder, og hvis kun en del af bygningsmassen på ejendommen er fredet, skal deklarationen omfatte samtlige ejerlejligheder i den fredede del af ejendommen. Deklarationen skal underskrives af samtlige ejere af de helt eller delvist fredede ejerlejligheder. 

Du kan læse mere i Bygningsfredningslovens §15 ved at klikke her

Du kan læse mere i Lov om kommunal ejendomsskat §70 ved at klikke her

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen