Få inspiration fra biblioteksprojekter

Der er mange gode erfaringer og inspiration at hente i andre bibliotekers udviklingsprojekter. På denne side kan du finde viden og inspiration fra støttede projekter.

Årets projekter 2022

39 projekter fik i 2022 tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Kriterierne for årets uddeling skrev sig alle ind under de tre strategiske pejlemærker, der omhandler demokrati, digitale transformation samt læring og dannelse.

Se en liste over årets tilskudsmodtagere (pdf).

Årets projekter 2021

Se en liste over årets tilskudsmodtagere (pdf).

Årets projekter 2020

Se listen over tilskudsmodtagere i 2020 (pdf)

Om Udviklingspuljen

Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre understøtter udviklingen på biblioteksområdet.

Puljens formål er at understøtte bibliotekernes opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Puljen støtter både projekter, der er med til at udvikle bibliotekernes fysiske og digitale tilbud.
Læs mere om Udviklingspuljen

Strategiske pejlemærker 2021 - 2023

Der er tre strategiske pejlemærker for udviklingsmidlerne for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2021-2023. Pejlemærkerne fastlægges af Kulturministeren efter drøftelse med Kommunernes Landsforening på baggrund af et oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg. Pejlemærkerne er:

Biblioteket og det pædagogiske læringscentre som

• En kerneinstitution i demokratiet

• En dynamo i den digitale transformation

• En kilde til læring og dannelse hele livet

Læs mere om pejlemærkerne