Det Arkæologiske Udvalg (DAU)

Det Arkæologiske Udvalg (DAU) er nedsat i henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 2269 om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet. Det arkæologiske udvalg skal efter behov rådgive styrelsen i forbindelse med styrelsens administration af de arkæologiske undersøgelser og i forbindelse med museumslovens kap. 8 og 8a i øvrigt.

Udvalget rådgiver styrelsen i forbindelse med:

  • Prioritering af puljen til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter.
  • Fastsættelse af relevante fokuspunkter for beskikkelsesperioden.
  • Udvikling og kvalitetssikring af styrelsens nationale arkæologiske strategier.
  • Stillingstagen til styrelsens administration og vejledning af museer med arkæologisk ansvar, herunder evaluering af styrelsens kvalitetskrav.
  • Faglig sparring vedr. udvalgte undersøgelser på Kap. 8 og 8a samt vurdering af objekt, metode, budget og argumentation.
  • Faglig udtalelse i forbindelse med sager af mere principiel karakter, hvor styrelsen både er ejer/bygherre og fredningsmyndighed.
  • Udvalget er ligeledes museernes talerør over for styrelsen, herunder at have en aktie i planlægning af styrelsen arkæologiske årsmøde.

Udvalget afholder fire til fem årlige møder. Derudover kan udvalgets medlemmer konsulteres løbende med konkrete spørgsmål inden for de ovenstående arbejdsopgaver.

Grundlaget for den arkæologiske arbejdsgruppe kan læses i Kommissoriet for Det Arkæologiske Udvalg.

Medlemmer af det Det Arkæologiske Udvalg

Udvalget består af følgende repræsentanter:

De arkæologiske museer:

Claus Feveile, museumsinspektør, Sydvestjyske Museer

Esben Aarsleff, afdelingschef for arkæologi, Museum Nordsjælland

Lene Høst Madsen, direktør, Museum Skanderborg.

Malene Refshauge Beck, museumsinspektør, Arkæologi Sydfyn (Østfyns Museer)

Mette Klingenberg, teamleder for myndighed og samlinger, Holstebro Museum

Niels Algreen Møller, museumsinspektør, Museum Thy

Peter Moe Astrup, museumsinspektør, Moesgård Museum

Nationalmuseet:

Henning Matthiesen, seniorforsker, Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmuseet samt adjungeret professor v. Det Kongelige Akademi

Aarhus Universitet:

Mette Svart Kristiansen, lektor, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet

Organisationen Danske Museer:

Mads Thagaard Runge, forskningscenterleder, Odense Bys Museer

 

Kontaktperson og sekretær for arbejdsgruppen:

Konsulent Hoda El-Sharnouby, Slots- og Kulturstyrelsen

Opdateret 04. januar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen