Nakskov Skibsværft

Skibsværftsvej 4, Nakskov, Lolland Kommune

Nakskov Skibsværft blev grundlagt i 1916 af Østasiatisk Kompagni (ØK), hvis stifter, H.N. Andersen, var født i i byen. Værftet skulle bygge store jernskibe og blev anlagt med to beddinger.

Nakskov havde i forvejen en lang tradition for søfart og skibsbyggeri. På Slotø i Nakskov Fjord havde kong Hans helt tilbage i 1509 opført Engelsborg, som både var skibsværft og borg. Desuden har der ligget flere skibsværfter i Nakskov by.

Efter 1. verdenskrig kom der for alvor gang i skibsbyggeriet. Mange tyske skibsbyggere og -håndværkere flyttede fra deres krigshærgede land til Vestlolland, og den blomstrende værftsindustri bragte vækst og velstand til Nakskov.

I de følgende årtier byggede værftet en land række store skibe, bl.a. skoleskibet Danmark fra 1933.

I 1960'erne var der 2200 ansatte på værftet, og ordrebogen var fuld. Men i 1975 ramte krisen, og en lang overlevelseskamp begyndte.

Nakskov Skibsværft, som stadig var ejet af ØK, lukkede i 1986. Det ramte byens erhvervsliv hårdt og betød stor arbejdsløshed.

I 2000 købte den daværende Nakskov Kommune bygningerne. Siden er flere uddannelsesinstitutioner og produktionsvirksomheder, bl.a. vindmølleproducenten Vestas og forskellige it-virksomheder, flyttet ind. Området ejes nu af Lolland Kommune.

Bygninger og anlæg

Nakskov Skibsværft dækker et areal på over 100.000 m². Byggeriet er foregået i etaper og er konstant under forandring. I de senere år er der revet flere bygninger ned, og der er nu kun én stor kran tilbage – i 1982 var der otte. Endvidere er beddingerne og tørdokkerne fyldt op.

Den hvide administrationsbygning med facade mod havnen er opført i 1917 og udvidet flere gange. Arkitektonisk har man tilstræbt en nyklassicistisk stil med meget stram symmetri. Bygningen udgør et markant element i havneforløbet og fremtræder velbevaret.

Omkring det centrale havnebassin ligger flere velbevarede produktionsbygninger, og sydøstligt på værftsgrunden er de store haller med shedtage bevaret. De rummede tidligere plade/profil- og elementværkstederne samt svejsehallen. De gamle tørdokker og beddinger er opfyldt og dækket med andet materiale, hvorved konturerne fremtræder tydeligt.

Arkiv

Der findes materiale på Erhvervsarkivet, på Søfartsmuseet i Nakskov og i Lokalhistorisk Arkiv (billedmateriale). Endvidere foreligger der en del litteratur om skibsværftet.

Vurdering

Selv om Nakskov Skibsværft ikke længere fungerer som værft, udgør det fortsat en markant del af Nakskov Havn. Trods forandringerne er der tydelige strukturer tilbage fra værftsvirksomheden. Den smukke, hvide administrationsbygning langs havnekajen, de store haller og den bevarede kran er vigtige vartegn for Nakskov.

Udpegning og vurdering: Lolland-Falsters Stiftsmuseum.

Opdateret 09. august 2019