Jysk Andelsfoderstofforretning

Kornpier, Århus Havn, Århus Kommune

Jysk Andelsfoderstofforretning opførte i 1927 et siloanlæg og en lagerhal på Århus Havn. Byggeriet er på grund af sin form kendt under navnet "De Fem Søstre".

Silobyggeri var på det tidspunkt noget relativt nyt. Før siloernes tid blev kornet opbevaret på købmandsgårdenes loft, løst eller i sække. Kornet blev flyttet med håndkraft og måtte ofte vendes for at undgå, at det rådnede eller selvantændte.

Fra 1890'erne begyndte man så småt at anvende siloer. De tidligste var placeret inde i bygninger. Siden blev de – som her – bygget i jernbeton ved siden af hinanden. På den måde kunne man lufte kornet ved at flytte det fra den ene silo til den anden ved hjælp af elevatorer og senere sugeanlæg. Elevatorerne blev også brugt til at suge kornet op fra skibene.

Jysk Andelsfoderstofforretning blev grundlagt i 1898 og havde hovedsæde i Århus. I 1969 var foderstofforretningen med i en større fusion, der førte til dannelsen af Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG). Silokomplekset i Århus ejes fortsat af DLG.

Bygninger og anlæg

Siloanlægget "De Fem Søstre" er tegnet af arkitekt Hjalmar Kjær og ingeniør Jørgen Christensen. Navnet skyldes bygningens opdeling i fem fag. Formen er inspireret af renæssancens gavlhuse, som de kendes fra bl.a. Amsterdam, med luge og hejseværk øverst.

Både siloerne og den toetages lagerbygning ved siden af er bygget i hvidmalet jernbeton.

Anlægget blev opført på et sumpet område i en nyanlagt del af havnen. Det var derfor nødvendigt at pilotere med 1200 pæle på 14 meters længde. Lagerbygningen blev projekteret med et "flydende fundament" på en jernarmeret stålplade.

Vurdering

"De Fem Søstre" er et vidnesbyrd om den danske landbrugsindustri og om forholdet mellem landbrug, handel og industri.

Siloanlægget er af høj arkitektonisk kvalitet og med til at give Århus Havn karakter og egenart.

Byggeriet viser tilbage til gamle hollandske handelshuse, men er samtidig en moderne ingeniørmæssig bedrift, hvilket gør det til et unikt bygningsværk inden for 1920'ernes funktionalistiske arkitektur.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Siloanlægget er tillige udpeget af Kulturarvsstyrelsen som nationalt industriminde. Læs mere om de 25 nationale industriminder.

Opdateret 24. oktober 2019