Danmark Læser Dagen

Danmark Læser Dagen den 23. april 2015 var en stor succes. 100.000 bøger blev delt ud ved 4000 bogelskende frivillige uddeleres hjælp, og bøgerne i e- og lydbogsformat er blevet downloadet godt 60.000 gange. 

Danmark Læsers sekretariat har modtaget et væld af positive beretninger fra boguddelere i hele landet, og en rundspørge blandt uddelerne viser, at hele 91 % vil være interesserede i at tage del i fremtidige Danmark Læser-initiativer.

Danmark Læser Dagen affødte stor dækning i både nationale, regionale og lokale medier, og opmærksomheden var også stor på Twitter, hvor #danmarklæser var det mest anvendte hashtag på dagen. Mere end tusind boguddelere delte desuden billeder af deres oplevelser på Facebook og Instagram.

I dagene efter Danmark Læser Dagen fik kampagnesekretariatet foretaget en kendskabsundersøgelse blandt danskere i alderen 15-74 år, og resultaterne herfra understøtter den positive oplevelse. Her er et par nøgletal fra undersøgelsen:

  • 54 % har oplevet et øget fokus på at læse bøger inden for de seneste måneder
  • 51 % har hørt om eller kender til Danmark Læser, og heraf synes 85 % godt eller meget godt om kampagnen (også en stor del af de lavfrekvente læsere - 79% - og dem, der slet ikke læser – 55%)
  • 750.000 danskere har på en eller anden måde deltaget i Danmark Læser-kampagnen eller har talt med nogen om den.

Det er især værd at bemærke, at kampagnen ikke kun er nået ud til folk, der i forvejen læser skønlitteratur, men at der blandt gruppen med kendskab til kampagnen er en anseelig andel ikke-læsere og lavfrekvente læsere. Kampagnen har altså nået sin målgruppe: folk, der aldrig eller sjældent læser. 

Opdateret 01. februar 2019