Puljen til almennyttige kulturelle projekter

Formålet med denne pulje er at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder:

  • Demokrati og menneskerettigheder
  • Kulturbevaring
  • Kulturforståelse
  • Modstandsfolk fra 2. verdenskrig.

Der er én ansøgningsrunde om året. Puljen kan søges af selvejende institutioner og foreninger, hvis projekter lever op til puljens krav. Der kan søges tilskud mellem 30.000 – 100.000 kr. Slots- og Kulturstyrelsen behandler ansøgningerne og laver et aktstykke med indstillinger. Aktstykket skal godkendes af Folketingets Finansudvalg.

Til orientering kan du læse puljevejledningen fra 2022.
Er puljen åben for ansøgning, vil den nye puljevejledning være at finde under ’søg puljer’

Årshjul

Årshjulet gælder et normalt år. Der tages forbehold for særlige hændelser, som forårsager ændringer. Se altid puljevejledningen for de aktuelle datoer det pågældende år. Puljen åbnes for ansøgninger primo februar, og ansøgningsfristen er primo marts kl. 14.00. Efter behandling af ansøgningerne laves et aktstykke, som skal godkendes af Folketingets Finansudvalg. Ansøgere får typisk svar på deres ansøgning i juni, og tilskud udmøntes umiddelbart efter og anvendes i hele projektperioden. Afrapportering for alle tilskuddene er senest 3 måneder efter projektets slutdato. 

Tidligere modtagere

Se listen over tilskudsmodtagere i 2022

Historie

Puljen til almennyttige kulturelle projekter fandt sin nuværende udformning i 2017/2018, da Kulturministeriet lavede puljens kriterier om. Puljen hed før ’Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål’. Puljen blev ændret, fordi den indtil da støttede en lang række formål, som reelt blev støttet af andre puljer. Der var (og er) et ønske om, at pengene kommer flest mulige til gavn, og der var ikke politisk vilje til at yde dobbelt støtte til samme formål. De projekter, som kunne opnå støtte andre steder fra, blev afskåret fra at søge puljen. Puljen støtter i dag kun projekter inden for fire fastsatte områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. verdenskrig.

Opdateret 30. april 2024