Randers: Så er der dessert!

Randers har udvalgt delprojektet "Så er der dessert", som er det projekt under Danmark Læser-modelforsøget, der har givet flest konkrete erfaringer, som kan være til glæde for andre biblioteker.

Formål
At servere litteraturformidling med et twist.

Målgruppe
Beboere i Randers Nordby. 

Baggrund
Kernen i Nordbyen Læser har hele vejen været synlighed, tilgængelighed og fællesskab, og især det sidste har været gennemgående både foran og bag kulisserne. Uden de gode samarbejdspartnere, deres store arbejde og kæmpe indsigt i målgruppen var projektet aldrig kommet så flot i mål.

Fællesskab var kodeordet og blev grundlaget for aktiviteter, der kunne give publikum et forhold til litteratur, når den blev bundet op på relationerne imellem mennesker.

Hvordan gjorde vi?
Grundlæggende serverede vi en fortælling og en dessert, når beboerne kom til fællesspisning.

To gange om måneden står den boligsociale indsats, Bysekretariatet, sammen med produktionsskolen for fællesspisning i beboerhuset, og der er hver gang op mod 40 beboere med. 

Med delprojektet Så er der dessert serverede vi en fortælling og en dessert i forlængelse af hver anden faste fællesspisning. Det betød, at målgruppen allerede var ude og aktive, og derfor var de nemme at nå med tilbuddet. 

Når fællesspisningen var slut, sørgede projektet for en eller to gode fortællinger fra dygtige fortællere, og arrangementet sluttede af med dessert fra produktionsskolens køkken. 

Et kernepunkt i projektet var den mundtlige fortælling som eksempel på tilgængelig litteratur, idet fortælling overskrider sproglige barrierer og læsevanskeligheder og til gengæld dyrker fællesskabet, der var endnu en grundpille i Nordbyen Læser. 

Der var altid projektdeltagere til stede ved arrangementet. Både fra biblioteket og fra Bysekretariatet (de to primære projektsamarbejdspartnere).

Kom nemt i gang:

1. Brug eksisterende fællesskaber 
Vi knyttede tilbuddet til eksisterende fællesskaber. Det betød dels, at vi ikke skulle bruge mange kræfter på at opsøge eller opdyrke fællesskaber. Folk var der allerede og oplevede i forvejen fællesskabet som meningsfuldt. Med det lille dessert- og litteraturtwist kunne vi dermed nå en målgruppe, som vi ikke selv havde kunnet skaffe, og vi kunne give dem lidt ekstra i forhold til, hvad de havde forventet. Det skabte en god stemning.

2. Vælg de rigtige samarbejdspartnere 
Den boligsociale indsats i Nordbyen er en aktiv spiller i det lokale miljø, de er tæt på projektets målgruppe og afvikler hyppigt aktiviteter, som projektet kunne kobles på. Dermed var der en indgangsvinkel til at nå målgruppen uden først at skulle opdyrke den, og på den måde fik biblioteket og projektet en platform, hvor der var velvilje og mulighed for at møde målgruppen i øjenhøjde og på deres hjemmebane med hjælp fra en aktør, de kendte og selv var trygge ved. 

3. Giv noget 
Det er vores erfaring, at det er lettere at tiltrække og fastholde folk, hvis man giver noget. I dette tilfælde var det en fortælling og en dessert. Derudover skal det være hyggeligt.

4. Bliv ved 
Det kræver tid at få nye tilbud til at bundfælde sig, og folk husker det ikke fra gang til gang. I løbet af projektet begyndte beboerne at forstå og huske, at der var fortælling og dessert hver anden gang, men fællesspisning var i forvejen et velbesøgt arrangement.

5. Vær realistisk 
Det var helt bevidst, at rækkefølgen var fortælling før dessert. Ellers ville flere muligvis have forladt fællesskabet før fortællingen.

6. Kvaliteten er vigtig 
Brug en god fortæller og servér en god dessert.

Vi havde nogle virkelig dygtige fortællere, der kunne fange folk. Til gengæld ville vi gerne have kunnet servere desserter, der var lidt mere lækre, og det vil vi afgjort huske vigtigheden af en anden gang.

Opdateret 19. januar 2022

Tovholder

Iben Christiane Bach
Formidlingskonsulent, Randers Bibliotek

Tlf.: 8710 6866
Mail: ib@remove-this.randersbib.dk

Randers Bibliotek
Stemannsgade 2
8900 Randers C