Forskningsundersøgelser af beskyttede fortidsminder

I sjældne tilfælde kan et arkæologisk museum opnå dispensation til at foretage mindre forskningsrettede indgreb i et beskyttet fortidsminde.

Disse undersøgelser adskiller sig på flere væsentlige punkter fra de almindelige bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. Ikke mindst fordi de beskyttede fortidsminder ofte er væsentligt bedre bevaret, men også fordi der gælder helt andre regler.

Museumslovens § 29 e og j

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder

Kulturministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 29 e

I vurderingen af om museet kan få dispensation, vil styrelsen blandt andet vurdere ud fra fortidsmindets robusthed og de konkrete forskningsspørgsmål. Det er for eksempel nemmere at opnå dispensation til, at genopgrave et gammelt udgravningsfelt, end det er at få dispensation til at åbne nye felter. Det er endvidere afgørende, at der er tale om klare forskningsspørgsmål, som alene kan afklares ved undersøgelse af det specifikke fortidsminde og ikke for eksempel til metodeudvikling.

Arkæologisk forskningsundersøgelse

Et museum, der ønsker at foretage en arkæologisk forskningsundersøgelse i et beskyttet fortidsminde, skal være indstillet på, at der vil blive stillet vilkår. Et almindeligt vilkår kan være, at resultatet af undersøgelsen inden for få år skal fremlægges i en videnskabelig publikation, og at undersøgelsens resultater skal formidles til offentligheden i øvrigt.

Åbning af mindre udgravningsfelter

Hvis der ansøges om dispensation til at åbne flere mindre udgravningsfelter, skal prioriteringerne fremgå tydeligt af det medsendte planmateriale, så kun de allermest nødvendige felter åbnes. Det er ligeledes vigtigt, at feltarbejdet indstilles, når de ønskede resultater er opnået.

Der vil ofte også blive stillet vilkår om, at felterne tildækkes efter en særlig fremgangsmåde. Typisk ved udlægning af et signallag af rent tilført grus inden udgravningsfelterne tildækkes. Det kan endvidere være nødvendigt efter nogle år, at genopfylde eventuelle sænkninger opstået over udgravningsfeltet, f.eks. ved tilføjelse af ren harpet muld.

Opdateret 05. september 2022