Arkæologi og havbundens fortidsminder

Skjulte fortidsminder er levn af genstande og spor i jorden, der fortæller om menneskers forhold til mennesker, guder og samfundet omkring dem. Det er af samme grund, at der stilles krav om arkæologiske undersøgelser og dokumentation, når væsentlige fortidsminder forstyrres.