Odense Staalskibsværft

Havnegade 100, Odense Kommune

Odense Staalskibsværft blev anlagt i 1918 på et område nord for byen ved Odense Kanal. Det var det eneste værft, A.P. Møller selv etablerede, og stålskibsværftet kom til at levere mange skibe til rederiet.

Værftet blev anlagt på jorder, der havde hørt til gården Marielund. Det kom ikke blot til at dække et stort område ved kanalen – behovet for arbejdskraft betød, at man opførte en form for fabriksby yderst i Skibhuskvarteret, et arbejderkvarter i det nordlige Odense.

I 1965 var det forbi. Udflytningen til Lindø ved Odense Fjord var gennemført i 1959. Her kunne man tage fat på bygningen af langt større skibe og bygge dem i sektioner. Sidste nybygning fra det gamle Odense Staalskibsværft kom i 1965.

I dag ejes området af ejendomsudviklingsfirmaet Søtoftegaard A/S. Bygningerne udlejes til forskellige formål under det lidt misvisende navn Odense Kanalby.

Bygninger og anlæg

Værftets væsentligste og ældste bygninger er stadig bevaret i ombygget stand. Ved indkørslen til værftet ses den store administrationsbygning i røde sten opført 1918 efter tegning af Odense-arkitekten Niels Jacobsen.

Også de store beddinger i beton med spor efter løbekraner er bevaret. Ved siden af ligger værkstedsbygningerne I-II. Begge er tegnet af den lokale arkitekt H.C. Holm og opført i 1918 som nogle af byens første jernbetonbygninger.

Fra 1942 og frem til 1950'erne blev der bygget flere store haller med løbekraner. Disse hører ikke i dag med til værftsområdet, men ligger på nabogrunden, hvor de indgår i genbrugsvirksomheden Marius Pedersen.

Arkiv og litteratur

I den historiske samling på Lindøværftet findes et mindre antal genstande, modeller mv. fra det ældre stålskibsværft. Hos Odense Kommune kan man via bygningstegninger studere bygninger og boligområder.

Odense Staalskibsværft er behandlet generelt som en del af den danske værftsindustri, bl.a. i "Dansk Søfarts Historie", mere specifikt i Hans Chr. Johansen, Per Boje og A. Monrad Møller, "Fabrik og Bolig", Odense 1983. Se desuden fotos og tekster i Henrik Harnow, "Industribyen Odense", Odense 2001. I forbindelse med Kulturarvsstyrelsens temagennemgang "Danske industrihavne 1840-1970" i 2006-07 er Odense Staalskibsværft blevet registreret som kulturmiljø af Odense Bys Museer.

Vurdering

Odense Staalskibsværft er et af de få bevarede eksempler på de succesfulde og efter danske forhold meget store industrivirksomheder, som især opstod i årene omkring 1. verdenskrig. Værftet rummer karakteristiske bygninger primært fra anlægsperioden.

Det nordlige byområde i Skibhuskvarteret ved Carl Lundsvej, Emilievej og Drejøgade, hvor der fra 1918 og frem til efterkrigstiden blev opført et antal arbejder- og funktionærboliger, har stor betydning for den samlede vurdering af anlægget. Værftet er en del af et bymiljø, der nærmest voksede sammen med Odense, men som reelt udgjorde en fabriksby i byen.

Udpegning og vurdering: Odense Bys Museer.

Opdateret 09. august 2019