Tilskud til Folkeoplysning

Her kan du læse mere om vores puljer på folkeoplysningsområdet.


Pulje til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
Puljen støtter konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse inden for det folkeoplysende område og er på 6,3 millioner kr. årligt. Midlerne skal anvendes til at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde. Næste ansøgningsfrist er i juni, og der forventes at være åbent for ansøgninger i slutningen af maj.

Tilskudsberettigede organisationer er:
1.    Landsdækkende oplysningsforbund
2.    Landsdækkende idrætsorganisationer
3.    Landsdækkende idébestemte og samfundsengagerende organisationer
4.    Sammenslutninger af folkeoplysende organisationer (paraplyorganisationer) for de i nr. 1-3 nævnte organisationer, hvis formål er at være fællesrepræsentation. De i nr. 1-3 nævnte organisationer skal som medlemmer have folkeoplysende foreninger, jf. lovens § 3, i alle landets 5 regioner. 

Alle organisationer skal have en foreningsstruktur med egne vedtægter og egen økonomi for at kunne søge.

Læs mere om puljen i vejledningen
Se listen over støttede projekter i 2023

Pulje til deltagelse i folkeoplysende virksomhed for handicappede
Puljen understøtter handicappedes deltagelse i folkeoplysende aktiviteter og er på 4 millioner kr. årligt. Der er ansøgningsfrist i juni, og der forventes at være åbent for ansøgninger i slutningen af maj.

Puljen støtter udgifter inden for følgende områder:
•    Befordring til deltagere, der ikke kan befordre sig selv til folkeoplysende voksenundervisning eller frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
•    Handicapkompenserende hjælpemidler i form af tilskud til nyindkøb af hjælpemidler.
•    Tolkebistand til hørehæmmede.

Læs mere om puljen i vejledningen
Se listen over støttede projekter i 2023

Pulje til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed
Puljen yder konsulenttilskud til daghøjskoleområdet og er på ca. 0,7 millioner kr. årligt. Der er ansøgningsfrist i juni, og der forventes at være åbent for ansøgninger i slutningen af maj.

Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får forlods 40 pct. af den afsatte bevilling.
Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk (1 konsulentårsværk = 1924 timer).

Se listen over støttede projekter i 2023

Opdateret 30. april 2024