23. Civilforsvarets mobiliseringsstation i Esbønderup

eruCivilforsvarets mobiliseringsstation i Esbønderup nord for Hillerød blev bygget i 1959 som én af i alt 12 ens mobiliseringsstationer spredt ud over landet.

Mobiliseringsstationerne var depoter for materiel til Civilforsvaret, og her skulle genindkaldte værnepligtige møde i tilfælde af en mobilisering og have udleveret udrustning. Derudover skulle udskrevne civile lastbiler og varevogne møde op på mobiliseringsstationen og udrustes som brandbiler og ambulancer.

Alt materiellet lå klar i depotet i færdige pakninger sammen med lister over de mødepligtige værnepligtige og køretøjer. Stationen består derfor af depot, garager, administrationskontor og et opmarchområde.

Mandskab og køretøjer kunne herfra hurtigt sendes ud til udrykningsstationer i regionen.

Plan over mobiliseringsstationen

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Depotet omfatter i et stort depot, tre garagebygninger og en tjenestebolig til den tilsynsførende.

Samlet etageareal: 3.250m2

Kommune: Gribskov

 

Læs mere om Civilforsvarets mobiliseringsstation