Nestlé

Sct. Cathrine Vej 44, Hjørring Kommune

Fabrikken blev etableret i 1920 som Hjørring Amts Andelskartoffelmelsfabrik. På grund af afsætningsvanskeligheder blev driften hurtigt indstillet, og i 1923 overtog den danske virksomhed The Crown Butter Export Co. A/S grunden og bygningerne. Året efter åbnede de nye ejere en mælkekondenseringsfabrik på stedet.

I 1951 blev anlægget overtaget af den internationale koncern Nestlé, der frem til 2003 producerede bl.a. mælkepulver og Nescafé i fabriksbygningerne. Der foregår stadig produktion i den tilhørende dåsefabrik, som ejes og drives af det hollandske firma Impress.

Bygninger og anlæg

Fabrikken er opført på et område i Hjørrings vestligste udkant med tilslutning til jernbanen. Fabriksbygningerne er udbygget i flere omgange, således at de yngste bygninger er placeret længst væk fra den oprindelige kartoffelmelsfabrik.

Fra den første bygningsfase i 1920 findes en administrationsbygning, en laboratoriebygning i tre etager, samt et kedelhus og en garage.

Efter Nestlés overtagelse i 1951 udbyggedes fabrikken kraftigt. I 1951-56 opførtes således et inddampningsanlæg, et tørringsanlæg i seks etager og en pakkeribygning. Desuden findes færdigvarelager, et råvarelager og en kantine- og garderobebygning opført i perioden 1962-76. Dåsefabrikken blev opført i 1972 og udvidet i 1979.

Mens bygningerne fra første halvdel af 1900-tallet var opført i grundmur, blev dåsefabrikken opført i fleksible elementer, der let kunne udvides.

Bagest på grunden findes stadig fabrikkens jernbaneperron og et bliklager.

Arkiv

Vendsyssels Historiske Museum råder over arkivalier, genstande og fotos fra fabrikkens historie.

Vurdering

Nestlé er repræsentativ for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, der med et stort antal ansatte har udgjort en af de væsentligste brancher i de nordjyske byer. Anlægget fremstår velbevaret, og fabrikskomplekset rummer bygninger fra hele fabrikkens funktionsperiode.

Fabrikkens historie illustrerer samtidig en generel udviklingstendens inden for dansk industri: fra andelsvirksomhed over danskejet industri til underafdeling af en international koncern.

Nogle af bygningerne er i dag genanvendt til Retten i Hjørring og som jobcenter.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum.

Opdateret 01. februar 2019