Yngre Stenalder (3900-1800 f.Kr.)

Strategi for yngre stenalders arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor Yngre stenalder.

Du kan læse et resumé af strategiens fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter, og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi indenfor yngre stenalder

Bidragydere til yngre stenalder-strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:

 • Esben Aarsleff, Museum Nordsjælland
 • Niels H. Andersen, Moesgård Museum
 • Torben Dehn, Slots- & Kulturstyrelsen
 • Scott R. Dollar, Museet på Sønderskov
 • Anne Birgitte Gebauer, Nationalmuseet
 • Lars Grundvad, Museet på Sønderskov
 • Rune Iversen, Københavns Universitet, SAXO Instituttet 
 • Niels Nørkjær Johannsen, Moesgård, Århus Universitet, Arkæologi
 • Lutz Klassen, Museum Østjylland
 • Inge Kjær Kristensen, Museum Salling
 • Martin Egelund Poulsen, Museet på Sønderskov
 • Anne Garhøj Rosenberg, Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet
 • Torben Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum
 • Lotte Reedtz Sparrevohn, Kroppedal Museum

Faglig tovholder Torben Dehn, Slots- & Kulturstyrelsen

Projektleder Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Billedredaktion Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen

Opdateret 30. september 2022