H.I. Bies Bryggeri

Adelgade 26, Hobro, Mariagerfjord Kommune

Bies Bryggeri blev grundlagt i 1841, da brødrene Anton og Frederik Bie indrettede et hvidtølsbryggeri i bagbygningen til Adelgade 26. Allerede i 1846 overdrog de bryggeriet til deres yngre bror, Hans Jacob Bie, som drev virksomheden frem til sin død i 1904. Bryggeriet har navn efter ham.

I 1879 introducerede H.I. Bie det bajerske øl. Og i løbet af 1880'erne blev maltekstrakt-øl en del af produktionen. Fremstillingen af pilsnerøl begyndte i 1897. Efter faderens død opkøbte Jacob Anker og Ove Bie i 1913 Hobro Mineralvandsfabrik og begyndte at producere sodavand i en ny bygning ved siden af det gamle bryggeri.

Bryggeriet blev i de første mange år drevet med heste og håndkraft, indtil man i 1898 installerede to dampmaskiner til drift af pumper og elevatorer. I de første år var der omkring 3-5 ansatte i ølproduktionen. Omkring 1900 var antallet vokset til 20-25 personer.

Hobro Øl fra Bies Bryggeri var sammen med akvavit fra spritfabrikken i Hobro nogle af byens bedst kendte industriprodukter. I modsætning til spritfabrikken, der i 1876 omdannedes til et aktieselskab og i 1923 blev en del af De Danske Spritfabrikker, forblev Bies Bryggeri et familieforetagende.

Bryggeriet lukkede i 1980 og blev derefter købt af den daværende Hobro Kommune. Det gamle bryggerikompleks, som blev fredet i 1986, anvendes nu til bl.a. kunstudstillinger og mødelokaler.

Bygninger og anlæg

Bryggeriet ligger på Hobros gamle hovedgade og ligner på mange måder en traditionel købmandsgård. I forhuset mod Adelgade havde bryggeren sin privatbolig. De mange side-, tvær- og bagbygninger, der blev opført til ølproduktionen, inddeler det bagvedliggende areal i to gårdspladser. Den langstrakte købstadsparcel strækker sig helt ned til Vesterfjord, Hobros inderfjord. Ud til vandet ligger bryggerens have med lysthus.

Hovedparten af bygningerne er opført af H.I. Bie efter, at han i 1851 havde revet alle købstadsgårdens gamle udlænger ned. Mod vest blev der opført en toetages bygning, som rummede maltgøreri og bryghus. Langs sydsiden af gården en række halvtagsbygninger til ølkælder og vognskur, og mod nord et pakhus. Hele dette byggeri stammer fra 1851. Pakhuset blev i 1854 forhøjet med to etager. Det nuværende forhus mod Adelgade er opført i 1859, da Bie var blevet gift.

Mineralvandsfabrikken fra 1913 var den sidste større udbygning af bryggeriet. Derefter fandt forandringerne sted inden for de eksisterende bygningers rammer.

Gårdspladserne er brolagt som i bryggeriets storhedstid.

Arkiv og litteratur

Der findes et stort materiale i det byhistoriske arkiv på Sydhimmerlands Museum, Hobro. Bryggeriets udvikling og bygningshistorie er belyst i flere publikationer.

Vurdering

H.I. Bies Bryggeri er et enestående velbevaret bryggerikompleks og tilmed et af Danmarks ældste. Bryggeriet repræsenterer samtidig levnedsmiddelindustrien, som dominerede i Nordjyllands mindre provinsbyer efter ca. 1850.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum.

Opdateret 24. oktober 2019