Hvem kan komme på højskole?

Højskoler er i udgangspunktet for alle. På en almindelig højskole skal man være fyldt 17½ år for at tage på et højskoleophold. For ungdomshøjskoler skal eleverne være mindst 16½ år og ikke fyldt 19 år ved kursets begyndelse.

Hvem kan deltage i et højskolekursus?

Højskoler skal ifølge højskoleloven være åben for alle, uanset uddannelsesbaggrund, køn mv. Dog skal eleverne være fyldt 17½ år ved kursusstart på almindelige højskoler. To ungdomshøjskoler henvender sig til 16-19 årige, mens fire seniorhøjskoler sigter mod et ældre elevsegment.

Læs mere om hvem der kan komme på højskole på Højskoleforeningens hjemmeside

Hvor mange tager på højskole?

I 2022/2023 tog ca. 10.500 personer på et af højskolernes lange kurser, mens ca. 38.400 deltog på et af højskolernes korte kurser, der primært afvikles i sommermånederne. 

Opdateret 15. marts 2024