Hvem kan komme på højskole?

Højskole er i udgangspunktet for alle. På en almindelig højskole skal man være fyldt 17 ½ år for at tage på et af deres højskoleophold. For ungdomshøjskoler skal eleverne være mindst 16 ½ år, men ikke fyldt 19 år ved kursets begyndelse. Dernæst findes der

Hvem kan deltage i et højskolekursus?

Højskoler skal ifølge højskoleloven være åben for alle, uanset uddannelsesbaggrund, køn mv. Dog skal eleverne være fyldt 17½ år ved kursusstart på almindelige højskoler. To ungdomshøjskoler henvender sig til 16-19 årige, mens fire seniorhøjskoler sigter mod ældre elever.

Læs mere om hvem, der kan komme på højskole på Højskoleforeningens hjemmeside.

Hvor mange tager på højskole?

I 2018/2019 tog ca. 10.000 personer på et af højskolernes lange kurser, mens ca. 40.000 deltagere tog på et af højskolernes korte kurser, der primært afvikles i sommermånederne. 

Opdateret 02. maj 2022