Mariagerfjord

Dejlig er fjorden

Mariagerfjord Kommune har ønsket at lave en samlet fjordprofil, der knytter byerne langs vandet sammen ved at synliggøre områdets kulturmiljøer. Mariagerfjord Kommune har med deres kulturarvskommuneprojekt arbejdet på at blive en attraktiv bosætningskommune, samtidig med at den faste kulturarv forvaltes så ansvarligt som muligt.

Projektet har haft to dele; udarbejdelsen af et fjordatlas og udarbejdelsen af en fjordstrategi.

Kommunen har i fjordatlasset, "Dejlig er fjorden" kortlagt områdets kulturmiljøer med særligt fokus på byroller og havnemiljøer, kulturlandskabet og de kystnære kulturmiljøer.

Fjordstrategien skal indeholde en samlet analyse og vurdering af oplevelsesrummet Mariager Fjord. Den næsten 'hemmelige' fjord skal synliggøres og gøres tilgængelig for borgere og besøgende via bl.a. audioguides og nye stisystemer.

Fjordatlasset som planlægningsværktøj. Udover at være en flot og letlæselig publikation er fjordatlasset også tilrettelagt, så det er nemt at bruge i kommuneplanlægningen, bl.a. til definitionen af byroller.

Læs hele beskrivelsen af projektet i Mariagerfjord Kommunes ansøgning.

Opdateret 03. august 2022