Danmark Læser

Kampagnen Danmark Læser blev lanceret i 2014. Formålet med initiativet var at få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen, og i det fællesskab som litteraturen åbner.

Tidligere kulturminister Marianne Jelved lancerede i 2014 læsekampagnen Danmark Læser. Initiativet indeholdt blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kunne finde på de mest kreative og spændende tiltag for at få flere til at læse.

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem initiativer og samarbejder med rod i danskernes lokalmiljøer skulle Danmark Læser få flere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Første etape: Læsekommuner under Danmark Læser

Første initiativ under Danmark Læser gik ud på, at 12 kommuner blev udvalgt til ”læsekommuner” på baggrund af ansøgning. Kommunerne og deres lokale samarbejdspartnere fik derefter midler i størrelsesordenen op til en halv million kroner til læsefremmende tiltag for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Kommunerne definerede selv de målgrupper, de ønskede at fokusere på.

De udvalgte lokalområders læseindsats mundede ud i kåringen af Randers som landets bedste læsekommune. I begrundelsen for valget af Randers Kommune skrev dommerne, ”Med en grundlæggende tro på, at der i litteraturen ligger noget forløsende for alle, er Randers gået praktisk til værks og har formået at flytte bibliotekets og andre samarbejdspartneres kompetencer til Nordbyen. Det har ikke alene mindsket den geografiske, men også den mentale afstand til gode læseoplevelser”.

Se erfaringsopsamling fra læsekommunerne

Anden etape: Danmark Læser Dagen

Kampagnens anden del henvendte sig til alle mennesker i Danmark.

På Verdens Bogdag den 23. april 2015 løb Danmark Læser Dagen af stablen. Danske forlag havde indstillet gode bøger, hvoraf fem titler blev udvalgt af et uvildigt fagpanel til uddeling den 23. april i mange tusinde eksemplarer. Bøgerne blev uddelt af 4.000 frivillige med fokus på den personlige overlevering og med tanken, at alle kan være med til at give læseoplevelser.

Udvikling og drift af kampagnen blev foretaget af en projektgruppe i samspil med en bredt sammensat følgegruppe, som repræsenterede forskellige fagmiljøer, brancher og foreninger.

Opdateret 08. juli 2022