Codan Gummi

Københavnsvej 104, Køge Kommune

Codan Gummi (oprindelig Dansk Afvulkaniseringsfabrik) blev grundlagt i 1908 af ingeniør Albert Theilgaard. Han havde opfundet – og fået patent på – en afvulkaniseringsmetode, der gjorde det muligt at genanvende gammelt gummi. I 1913 begyndte fabrikken at fremstille cykeldæk og -slanger af affaldsgummi, hvilket var en god forretning under 1. verdenskrig.

Efter verdenskrigen blev konkurrencen fra udlandet hårdere, og fabrikken udvidede produktionen med bildæk og senere galocher. Albert Theilgaard gik fallit i 1923, men efter to år kom fabrikken atter i gang og nåede op på at beskæftige ca. 400 arbejdere.

I slutningen af 1920'erne mekaniserede man monteringsarbejdet, især i forbindelse med fremstillingen af gummisko og -støvler, ved at indføre transportbånd. Samtidig introducerede man skifteholdsarbejdet.

I 1930'erne havde fabrikken gennemgående 500-700 ansatte. Bl.a. fik et stort antal tidligere landarbejdere job i den voksende byindustri. Desuden steg andelen af kvindelige arbejdere gradvist.

Efter en nedgangsperiode under 2. verdenskrig, hvor det var svært at skaffe gummi, blev produktions- og afsætningsforholdene igen gode efter krigen. I 1960'erne stoppede fabrikken den da urentable produktion af fodtøj.

Størstedelen af fabrikkens produktion udgøres i dag af teknisk gummi og formpressede artikler, bl.a. profillister til bilindustrien. Fabrikken har fastholdt sin position som en af landets førende gummifabrikker med ca. 400 ansatte og flere udenlandske afdelinger.

Bygninger og anlæg

Codan Gummi etablerede sig i en tidligere lim- og gelatinefabrik ved Ølby Lyng nord for Køge. Her var der gode transportmuligheder ad søvejen via Køge Havn.

Produktionsbygningerne ligger i et "rude"-mønster af veje, hvor "ruderne" efter behov kunne udbygges med parallelle fabriksbygninger og -haller i en enkel konstruktion. Fabrikken er udvidet løbende og omfatter derfor et større antal bygninger. Den ældre del af anlægget har bevaret et helstøbt og harmonisk præg i kraft af de ensartede gavle, hvidkalkede mure og alléer, der binder fabriksbygningerne sammen.

Gummifabrikkens første nye bygning var direktørboligen fra 1908, som er tegnet af grundlæggeren selv. Den hvidkalkede villa havde oprindelig stråtag, som senere er udskiftet med tegl.

De ældste produktionsbygninger er opført i 1912. Også de er hvidkalkede med store hvidmalede vinduespartier. En række senere tilbygninger fra 1940'erne er i to etager med rundbuede vinduer på øverste etage. Alle bygninger opført frem til 1950'erne har lave sadeltage, heraf flere med ovenlys.

Arkiv og Litteratur

Gummifabrikkens historie er behandlet i litteraturen. Desuden har Erhvervsarkivet og Køge Byhistoriske Arkiv materiale fra fabrikkens tidligste periode.

Vurdering

Codan Gummi har været Køges største arbejdsplads næsten siden grundlæggelsen og haft stor betydning for byens industrielle og økonomiske udvikling. Samtidig er det en af landets førende gummivarefabrikker, der har formået at tilpasse sig skiftende markedsvilkår.

Det helstøbte og velbevarede fabrikskompleks har store arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Udpegning og vurdering: Køge Museum

Opdateret 24. oktober 2019