Billedkunst

Bibliotekspenge for billedkunst har til formål at støtte billedkunstnere, hvis originalkunst, grafik og fotografier er til udlån på bibliotekerne. Du skal ansøge én gang om året for at få del i bibliotekspengene for billedkunst.

Kort og godt

Udbetalingen for billedkunst var 30. maj 2023.
Se, hvem der modtager bibliotekspenge i 2023 (pdf)
Bevillingen til bibliotekspenge for billedkunst er i 2023: 202.590 kr.

Ansøgningsfrist: Ny ansøgningsfrist til udbetaling af billedkunst i 2024 er 31. december 2023.

Målrettet billedkunstnere

Bibliotekspenge for billedkunst, det såkaldte ”rådighedsbeløb for billedkunst”, er en kulturstøtteordning målrettet billedkunstnere og har en årlig bevilling på finansloven.

Er du billedkunstner til originalkunst, grafik og fotografier, der benyttes til udlån på bibliotekerne, har du mulighed for at få andel i bibliotekspenge for billedkunst. 

Hvornår er der frist?

Næste frist for at søge om bibliotekspenge for billedkunst er 31. december 2023. Ved denne frist søger du om bibliotekspenge for billedkunst med udbetaling i 2024.

Ansøgningsskema

Skema for ansøgning til bibliotekspenge for billedkunst 2023

Hvad udløser ikke bibliotekspenge for billedkunst? 

Værker, der er indkøbt til udsmykning af bibliotekets lokaler og værker anskaffet af centre for undervisningsmidler giver ikke adgang til andel i bibliotekspenge for billedkunst. Værket skal til udlån til offentligheden.  

Efterlevende har ikke ret til bibliotekspenge for billedkunst.

Sådan fordeles bibliotekspenge for billedkunst

Slots- og Kulturstyrelsen fordeler bibliotekspenge for billedkunst. Det sker på baggrund af ansøgninger fra billedkunstnere og ud fra bibliotekernes indberetning af antal eksemplarer af originalkunst, grafik og fotografier i deres samling. 

Fordelingen af bibliotekspenge for billedkunst sker efter et rent kvantitativt princip, og alle de nævnte billedværker vægtes lige.

Værket skal være til udlån på et af de tilmeldte biblioteker: Aarhus Bibliotekerne, Næstved Bibliotek, Odense Bibliotekerne eller Guldborgsund-bibliotekerne. Fra og med 2023 er Helsingør Bibliotek ikke længere tilmeldt.

Lovgrundlaget

Fordelingen af bibliotekspenge for billedkunst sker på grundlag af bestemmelserne i:

Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af rådighedsbeløb for billedkunst kan påklages til Kulturministeriet.

Opdateret 21. august 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen