Billedkunst

Bibliotekspenge for billedkunst har til formål at støtte billedkunstnere, hvis originalkunst, grafik og fotografier er til udlån på bibliotekerne. Du skal ansøge én gang om året for at få del i bibliotekspengene for billedkunst.

Kort og godt

Udbetalingen for billedkunst var 7. marts 2022.
Se, hvem der modtager bibliotekspenge i 2022 (pdf)
Bevillingen til bibliotekspenge for billedkunst er i 2022: 192.028 kr.

Ansøgningsfrist: Ny ansøgningsfrist til udbetaling af billedkunst i 2023 er 31. december 2022 og 31. december 2023 til udbetaling af billedkunst i 2024.

Målrettet billedkunstnere

Bibliotekspenge for billedkunst, det såkaldte ”rådighedsbeløb for billedkunst”, er en kulturstøtteordning målrettet billedkunstnere og har en årlig bevilling på finansloven.

Er du billedkunstner til originalkunst, grafik og fotografier, der benyttes til udlån på bibliotekerne, har du mulighed for at få andel i bibliotekspenge for billedkunst. 

Hvornår er der frist?

Næste frist for at søge om bibliotekspenge for billedkunst er 31. december 2022. Ved denne frist søger du om bibliotekspenge for billedkunst med udbetaling i 2023. Ny frist til udbetaling i 2024 er 31. december 2023.

Ansøgningsskema

Skema for ansøgning til bibliotekspenge for billedkunst 2023

Hvad udløser ikke bibliotekspenge for billedkunst? 

Værker, der er indkøbt til udsmykning af bibliotekets lokaler og værker anskaffet af centre for undervisningsmidler giver ikke adgang til andel i bibliotekspenge for billedkunst. 

Efterlevende har ikke ret til bibliotekspenge for billedkunst.

Sådan fordeles bibliotekspenge for billedkunst

Slots- og Kulturstyrelsen fordeler bibliotekspenge for billedkunst. Det sker på baggrund af ansøgninger fra billedkunstnere og ud fra bibliotekernes indberetning af antal eksemplarer af originalkunst, grafik og fotografier i deres samling. 

Fordelingen af bibliotekspenge for billedkunst sker efter et rent kvantitativt princip, og alle de nævnte billedværker vægtes lige.

Lovgrundlaget

Fordelingen af bibliotekspenge for billedkunst sker på grundlag af bestemmelserne i:

Afgørelser truffet af Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af rådighedsbeløb for billedkunst kan påklages til Kulturministeriet.

Opdateret 22. december 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen