22. Sjælsmark Kaserne

Sjælsmark Kaserne er et velbevaret eksempel på en kaserne fra begyndelsen af 1950'erne, hvor forsvaret var under genopbygning. Den er bygget til 1. Feltartilleriregiment, senere Kongens Artilleriregiment. Sammen med Sandholm og Høvelte udgjorde Sjælsmark Kaserne en "garnisonsby" med fælles øvelsesterræn.

Det er en arkitektonisk vellykket mønsterkaserne med belægningsafsnit i direkte tilknytning til arsenal og garage og værkstedsområdet. Et fuldendt layout, der dannede rammen om uddannelsen af ca. 60.000 sunde, danske værnepligtige til mobiliseringshæren.

Bygningernes røde gavle og gule facader er karakteristiske for hele anlægget, der kombinerer traditionelt muret håndværk og elementbyggeri. Kasernen rummer også administration, messe, hospital, idrætshal, stadion og fængsel. I administrationsbygningens kælder er der en kommandocentral for militærkommandoen i hovedstadsområdet.

Opdateret 13. november 2019

Fakta

Tegnet af arkitekt K. Jensen-Gaard

Opført: 1952-1954

Areal: 111 ha eksproprieret

Bebygget areal: 33.079 m2

Kommune: Hørsholm