Grenaa Dampvæveri

Østerbrogade 45, Grenaa, Norddjurs Kommune

I 1893 grundlagde købmand og manufakturhandler H.P. Rosenvinge en tekstilfabrik, tæt på hovedvejen mellem Grenaa by og havnen. Grenaa Dampvæveri begyndte småt med 16 væve, hvorpå der blev fremstillet bomuldsstoffer. Men virksomheden voksede hurtigt, og omkring århundredeskiftet var der installeret 80 vævemaskiner foruden blegeri og farveri. I 1906 blev damvæveriet omdannet til aktieselskab med H.P. Rosenvinge på direktørposten.

Grenaa Dampvæveri forstod at udvikle sig, indføre ny teknologi og øge produktiviteten. Fra 1919 var det Danmarks største væveri med en produktion af mange forskellige typer bomuldstøj og en betydelig eksport til Europa og USA. Ved siden af bomuldsstofferne fremstilledes også kunstsilke celluld, hørgarn og uld.

I midten af 1930'erne beskæftigede Grenaa Dampvæveri 500-600 mand. Ca. 20 år senere nåede man højdepunktet med over 800 ansatte. Siden begyndte det at gå nedad. Da fabrikken lukkede i 2002, var der 170 ansatte.

Der er planer om at omdanne væveriets tidligere fabriksbygninger til en ny bydel med kontorer, udstillingshal, butikker, svømmehal og boliger.

Bygninger og anlæg

Dampvæveriets fabriksanlæg stammer oprindelig fra 1893, men hovedparten af den nuværende bebyggelse er opført efter en omfattende brand i 1914.

Mod hovedvejen ligger en monumental fabriksbygning med høj skorsten. Bygningen er opført i jernbeton beklædt med røde mursten og har høje, smalle vinduespartier. Ved siden af ligger anlæggets ældste bygning fra 1893, en lav fabriksbygning i røde mursten med rundbuede støbejernsvinduer.

Bag en villalignende administrationsbygning findes en række ældre, sammenbyggede fabrikshaller. De er opført i røde mursten med sadeltag, og i gavlene sidder regelmæssigt anbragte jernvinduer i rundbuestil.

Til fabrikken hørte også arbejderboliger.

Arkiv

I forbindelse med lukningen af Grenaa Dampvæveri er der gennemført en dokumentation af virksomheden. Grenaa Egnsarkiv og Djurslands Museum har materiale, herunder fotodokumentation og genstande, fra væveriet.

Vurdering

Grenaa Dampvæveri var i en periode landets største væveri, byens største arbejdsplads og frem til 1960'erne Djurslands eneste storindustri.

Fabriksanlægget er velbevaret og af arkitektonisk høj kvalitet. Det står som repræsentant for tekstilindustrien og som vidnesbyrd om en erhvervsvirksomhed med overordentlig stor betydning for Grenaa, økonomisk og socialt.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019