Regionale Kunstfonde

Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.
De to kunstfonde dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden - dog inklusive Bornholm.
Det vil være muligt at ansøge om tilskud fra fondene ved en årlig ansøgningsfrist.

Om de Regionale Kunstfonde

Fondene skal støtte udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondenes geografiske områder og har i særlig grad særligt fokus på, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet.

De to regionale kunstfonde er ledet af af to uafhængige bestyrelser: 

Øernes Kunstfond

Den Jyske Kunstfond

Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med lokal kunstproduktion og tværfaglige samarbejder mellem kulturaktører, kunstmiljøer og lokale partnere. Det er bestyrelserne, der fastsætter de nærmere kriterier for deres vurdering af ansøgningerne.

Både Kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, netværk, almene organisationer eller juridiske personer, med tilknytning til kunstområdet foreninger kan søge kunststøtte fra de regionale kunstfonde. 

Ansøgningsskema

Ansøgninger modtages kun digitalt.

Læs ansøgningsvejledning til Den Jyske Kunstfond 2018-2021

Læs ansøgningsvejledning til Øernes Kunstfond 2018-2021

Eksempler på ansøgninger

Hængende Ly

Måltidets Biennale (pdf)

COVID-19-info: Ny supplerende vejledning for afrapportering på vej

Det er muligt at beholde dele af sit projekt- eller aktivitetstilskud fra De Regionale Kunstfonde, hvis man er ramt af de nyeste Covid-19-restriktioner. Det blev vedtaget med en ny politisk aftale fra den 18. december 2021 om midlertidig ændret tilskudsbetaling fra De Regionale Kunstfonde og Statens Kunstfond.

I starten af februar 2022 vil vejledningen til, hvordan du skal afrapportere for at beholde dele af tilskuddet til dit projekt berørt af de seneste Covid-19-restriktioner fremgå her på siden. Den bliver tilgængelig, så snart den politiske godkendelse af aktstykke, bekendtgørelse og vejledning ligger klar.
Se den politiske aftale på kum.dk