Regionale Kunstfonde

Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.
De to kunstfonde dækker hele landet med undtagelse af Region Hovedstaden - dog inklusive Bornholm.
Det vil være muligt at ansøge om tilskud fra fondene ved en årlig ansøgningsfrist.

Om de Regionale Kunstfonde

Både Kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, netværk, almene organisationer eller juridiske personer, med tilknytning til kunstområdet foreninger kan søge kunststøtte fra de regionale kunstfonde. 

Ansøgningsskema

Ansøgninger modtages kun digitalt.

Søg Den Jyske Kunstfond

Søg Øernes Kunstfond

Fondene skal støtte udviklingen af kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder i fondenes geografiske områder og har i særlig grad særligt fokus på, at kunststøtten når ud i hele Danmark og på den måde hjælper med at skabe en geografisk balance i kulturlivet.

De to regionale kunstfonde er ledet af af to uafhængige bestyrelser: 

Øernes Kunstfond

Den Jyske Kunstfond

Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med lokal kunstproduktion og tværfaglige samarbejder mellem kulturaktører, kunstmiljøer og lokale partnere. Det er bestyrelserne, der fastsætter de nærmere kriterier for deres vurdering af ansøgningerne.

 

Når du vil søge tilskud til at udvikle kunstmiljøer og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder hos de Regionale Kunstfonde skal det ske via vores nye Tilskudsportal.

Du skal altid bruge den MitID medarbejdersignatur som er tilknyttet CVR-nummeret på den kommune, institution, forening eller lignende, som du søger på vegne af, for at logge på Tilskudsportalen og oprette en ansøgning.
Uanset virksomheds- og selskabsform kan man altså fremover kun ansøge på CVR-nummer, hvis der er tilknyttet en MitID medarbejdersignatur til CVR-nummeret.
Puljen kan ikke søges med personligt MitID (CPR) eller af enkeltmandsvirksomheder.

Hvis du ønsker at ansøge på CVR-nummer og ikke i forvejen har en MitID medarbejdersignatur, skal du bestille en i god tid.
Hvis du har brug for en MitID Erhverv skal du bestille den på MitID Erhvervs hjemmeside. Bestil din signatur i god tid! - Det kan i nogle tilfælde tage flere uger, at få en signatur oprettet.

Bestil MitID Erhverv

Læs mere om tilskudsportalen

Når vi uddeler tilskud, er det vigtigt for os, og ikke mindst lovmæssigt påbudt, at pengene bliver brugt til netop det, du har søgt dem til. Derfor skal du afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen efter bestemte retningslinjer. Hvordan du skal afrapportere afhænger af, hvor stort et tilskud du har fået. Læs mere om afrapportering/regnskabsaflæggelse.

Hvis du får tilsagn, skal der afrapporteres for projekt- og aktivitetstilskud

Søg Den Jyske Kunstfond

Tilskud til kulturelt iværksætteri i Jylland og omkringliggende øer (for eksempel Fanø, Als, Læsø, Anholt og Samsø).
Den Jyske Kunstfond

Søg Øernes Kunstfond

Tilskud til kulturelt iværksætteri på Fyn, Sjælland og omkringliggende øer, dog ikke hovedstadsområdet, defineret som Region Hovedstaden, med undtagelse af Bornholm.
Øernes Kunstfond

Nyheder og pressemeddelelser

Nye, spændende kunstprojekter på vej rundt om i landet(28. november 2022)

Nu åbner De Regionale Kunstfonde igen for ansøgninger (2. juni 2022) 

Kunstprojekter i hele landet får luft under vingerne (24. november 2021)

De Regionale kunstfonde åbner nu for ansøgninger (1. juni 2021)

Iværksætteri puster liv i kunstvirksomheder over hele Danmark 
(23. november 2020)

Kreative kræfter på øerne modtager kunststøtte
(2. december 2019)

Kulturelt iværksætteri spirer frem i Jylland
(2. december 2019)

Den Jyske Kunstfond får to nye medlemmer
(12. april 2019)

Nu åbner De Regionale Kunstfonde op for ansøgninger igen
(29. maj 2019)

Den jyske kunstfond støtter iværksættere i Jylland 
(13. december 2018)

Nu skal danske øers kulturliv blomstre 
(13. december 2018)