13. Langelandsfort og overvågningen af Storebælt

Nær sydspidsen af Langeland ligger Langelandsfort opført 1952-53. Det er bygget i et forsøg på at engagere NATO-landene til at forsvare Danmark ved at skabe den sydlige akse, hvor man fra dansk side kunne hindre adgangen gennem Storebælt for Warszawapagtens krigsskibe.

I tilfælde af krig skulle fortets fire kanonstillinger beskytte de omfattende minefelter, der ville blive udlagt for at lukke gennemsejlingen mellem Langeland og Lolland. I fredstid havde farvandsovervågningen en høj prioritet og blev bl.a. foretaget fra kystradarstation Fakkebjerg og marineudkigsstation Føllesbjerg.

Fortet og området på Sydlangeland omfatter underjordiske bunkers, kanoner, brisker, depoter, luftværnsstillinger, en maritim udkigsstation og radaranlæg. Det er alt sammen anlagt diskret i terrænet for at påkaldte sig mindst mulig opmærksomhed. Fortets mandskab hørte under søværnet og var indlogeret på Holmegårds Kaserne vest for fortet.

Luftfoto over Langelandsfort

Opdateret 13. november 2019

Fakta

Taget i brug 18. september 1953 og lukket 6. april 1993.

Langelandsfort åbnede som museum i 1997.

Holmegård Kaserne bruges i dag som asylcenter

Kommune: Langeland

Læs mere om Langelandsfortet og overvågningen af Storebælt

Langelandsfort

Langelandsfort (Coldwarsites.net)

Ved Røsnæs, på Sjællandssiden af Storebælt, byggede Farvandsvæsenet i 1950 en stor radarbunker (Vågehøj), som overvågede den nordre del af den vigtige Storebæltspassage. Naturstyrelsen har åbnet bunkeren for offentligheden.

Vågehøj radarbunker (Naturstyrelsen.dk)

Radarbunkeren Vågehøj (Coldwarsites.net)