Ceres

Ceres Allé 1, Århus Kommune

Bryggeriet Ceres blev grundlagt i 1856 af købmand og brændevinshandler M.C. Lottrup sammen med to apotekere. De to sidstnævnte trak sig dog ud allerede året efter. I forvejen var der på dette tidspunkt seks bryggerier i Århus. Men det blev Ceres, som introducerede det nye bajerske øl i byen.

Det nye bryggeri blev opført uden for byen, hvor hovedvejene til Viborg og Silkeborg løber sammen. Her foregår Ceres' produktion stadig.

Ti år efter grundlæggelsen byggede Lottrup en statelig hovedbygning, bl.a. med bolig til sig selv. Ved hans død i 1870 overtog svigersønnen L. Christian Meulengracht virksomheden. Under hans ledelse blev der gennemført en række udvidelser og moderniseringer. Han fik bl.a. indført dampkraft i 1872 og opførte både nyt maltgøreri og bryghus.

I 1898 solgte Meulengracht Ceres til det nystiftede selskab Østjyske Bryggerier A/S, der omfattede bryggerier i Horsens, Vejle og Fredericia. Fra 1956 kom sammenslutningen til at hedde Ceres Bryggerierne A/S.

Op gennem 1900-tallet blev Ceres' produktionsanlæg løbende udviklet. I 1914 installederes et nyt kedelanlæg, i 1924 blev aftapningsanlægget fornyet, og de gamle træfade efterhånden udskiftet med aluminiumstanke. I 1926 udvidede man med en selvstændig mineralvandsfabrik.

Konkurrencen i bryggeribranchen var hård, og fra 1941 var Ceres det eneste tilbageværende bryggeri i Århus.

Efter at have haft fremgang i 1950'erne og -60'erne kom Ceres i økonomiske vanskeligheder i 1970'erne. Det førte i første omgang til dannelsen af Jyske Bryggerier A/S, som ud over Ceres bestod af Thor i Randers og Aalborg-bryggeriet Urban. I 1989 fusionerede Jyske Bryggerier med Faxe Bryggeri A/S. Denne koncern hedder i dag Bryggerigruppen A/S.

Bygninger og anlæg

Ceres blev i 1856 opført i et dalstrøg ved Århus Å vest for byen. Siden har byen omsluttet bryggeriet. Anlægget er udvidet mange gange og består derfor af bygninger fra forskellige perioder og i forskellig stil – helt frem til i dag.

De ældste bygninger er opført i gule mursten med dekorationer i såkaldt historicistisk stil. Det gælder bl.a. "Jyske Palæ" fra 1856, som brændte i 1982, men er genopbygget i den oprindelige stil.

Hovedbygningen, ligeledes i gule mursten, blev opført i 1866 og udvidet i 1887. Bygningen har en hall med panelbeklædte vægge og i kælderen en stor ølstue med hvælvede lofter.

Arkiv

Erhvervsarkivet i Århus har materiale fra virksomheden.

Vurdering

Ceres er et af de få bryggerier i Europa, som stadig producerer øl i de oprindelige bygninger. Desuden er bryggeriet det eneste samlede kulturmiljø, der er bevaret fra den tidlige industrialisering i Århus. Anlæggets forskelligartede bygninger gør det muligt at aflæse bryggeriets historiske udvikling. Facaderækken mod Silkeborgvej afspejler således både bryggeriets og byens udvikling fra mindre købstad til moderne storby.

Bryggeriet stoppede i 2008. Bygninger og areal har siden 2012 været under byfornyelse.

Vurdering og udpegning: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019