F.L. Smidth & Co.

Gammel Køge Landevej 22, Valby, Københavns Kommune

F.L. Smidth-koncernen (FLS) blev etableret i 1882 som rådgivende ingeniørfirma af Frederik Læssøe Smidth. Et par år efter indtrådte Poul Larsen og Alexander Foss i firmaet, og i 1887 fik FLS sin første opgave inden for cementindustrien. Med introduktionen af rørmøllen og roterovnen omkring århundredskiftet lagde FLS sig i spidsen for den teknologiske udvikling inden for cementindustrien. Cement vandt for alvor udbredelse i byggeriet omkring år 1900.

I 1898 købte virksomheden 50 tønder land i Valby. Som en videreudvikling af forretningsområdet anlagde man Valby Maskinfabrik, der bl.a. producerede og afprøvede cementmøller og -ovne. FLS oplevede indtil starten af 1960'erne en fortsat vækst. Således steg antallet af ansatte på maskinfabrikken i Valby fra 30 i 1898 til ca. 1200 i 1957. Samtidig øgedes antallet af funktionærer i Valby til ca. 1000 i 1957.

Øget konkurrence i begyndelsen af 1960'erne og økonomisk krise i 1980'erne gav virksomheden alvorlige problemer. I dag har FLS indskrænket sig til to kerneområder: ingeniørvirksomhed og produktion af byggematerialer. De resterende virksomheder, bl.a. Valby Maskinfabrik, er gradvist blevet udfaset. Virksomhedens administration ligger fortsat i Valby, men ca. tre fjerdedele af de tidligere fabriksbygninger er solgt. Området står over for at skulle genanvendes til boliger og serviceerhverv.

Bygninger og anlæg

F.L. Smidths anlæg er udbygget over en lang årrække. Administrations-, værksteds- og støberibygningerne er derfor opført i forskellige stilarter og har varierende arkitektonisk kvalitet. Røde mursten er dog anvendt som det gennemgående byggemateriale.

Produktionsbygningerne er organiseret omkring en hovedakse, F.L. Smidth Vej, med adgang fra Gammel Køge Landevej. Nord for hovedaksen ligger de to mest markante fabriksbygninger.

Hal IV
Hallen er opført i jernbindingsværk og rødt murværk. Taget er en trækonstruktion med tagpap. Bygningen har en række åbninger i den vestlige side ud mod rækken af mindre bygninger, som har haft hver sin supplerende funktion. Arbejdet i de mindre bygninger understøttede produktionen i de store haller, og de interne jernbanespor, der forbandt bygningerne, kan endnu ses.

Støberiet
Den tidligere støberibygning er opført i jernbindingsværk med udmuring i røde sten. Bygningen er opført ad to omgange. Den sydlige del er fra 1913, og den nordlige fra 1929. Gavlmurene er afstivet af betonsøjler, og bygningens bærende søjler og dragere er af jern. Bygningen blev siden indrettet til svejsehal.

Anlægget ligger tæt ved jernbanen, hvilket har haft stor betydning for tilførsel af råvarer og videretransport af færdige produkter. Virksomheden havde to stikspor, hvoraf det ene forgrenede sig imellem de mange produktionsbygninger.

Arkiv

F.L. Smidth har eget historisk arkiv. Desuden råder Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og Københavns Kommunes byggesagsarkiv over materiale.

Vurdering

F.L. Smidth har spillet en vigtig rolle i dansk industrihistorie. Virksomheden har været innovativ og haft evne til at udvide sin produktion og videreudvikle produkterne. Det har gjort FLS til en af de største danske industri-succeser med stor eksport og talrige fabrikker i udlandet.

Samspillet mellem de mange store og små bygninger i Valby samt funktionssporene understreger kompleksiteten i det store fabriksanlæg.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019