Lovgivning

Slot- og Kulturstyrelsen er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen. På disse sider kan du læse om lovgivningen på biblioteksområdet.

Biblioteksloven danner lovgrundlaget for folkebibliotekernes arbejde og virke, men styrelsen administrerer også biblioteksområdet ud fra lov om biblioteksafgift og lov om pligtaflevering. 

Læs mere om lovgivningen på biblioteksområdet her

Slots- og Kulturstyrelsen besvarer derudover bibliotekernes forefaldende spørgsmål inden for lovgivningen på biblioteksområdet.

Opdateret 05. december 2019

Kontakt

Har du spørgsmål til lovgivning på biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.