Lejemål i Kronværksbyen ved Kronborg Slot

Lejemål i Kronværksbyen ved Kronborg Slot

Slots- og Kulturstyrelsen annoncerer ledige lejemål i Kronværksbyen her på siden, men vi fører også en interesseliste for personer, der er interesseret i at blive skrevet op til et lejemål i Kronværket. Hvis du vil noteres på listen, skal du sende en kort beskrivelse af ønsker og behov i forhold til lejemålet, herunder størrelse, faciliteter, bygning mv. 

Anmodning om opskrivning på interesselisten sendes til kronvaerket@remove-this.slks.dk. Du vil derefter blive kontaktet, når der bliver et lejemål ledigt, der svarer til dine ønsker
Hvis du vil ansøge om et ledigt lejemål i Kronværksbyen, skal du sende en motiveret ansøgning til styrelsen med oplysninger om dit forretningskoncept, åbningstider samt en begrundelse for dit ønske om et lejemål i Kronværket. Medsend gerne materiale, der beskriver/viser dit koncept.

Ansøgning om leje af lejemål i Kronværket sendes til kronvaerket@remove-this.slks.dk.

For at sikre, at Kronværksbyen fremtræder levende og varieret forbeholder styrelsen sig ret til at vælge den ansøger, der vurderes til at have det mest velegnede koncept i forhold til det konkrete lejemål og i forhold til at indgå i det kreative miljø i Kronværksbyen.

Den endelige udvælgelse af ny lejer beror på individuelle interviews med udvalgte ansøgere. 

Kriterierne for udvælgelse af lejere: 

  • Da hver bygning i Kronværket har sin egen unikke, historiske profil, bestræber styrelsen sig på at udvælge den lejer og det koncept, der bedst bidrager til bygningens profil og til det alsidige, kreative miljø i Kronværksbyen
  • De varer og oplevelser, der bliver fremstillet i Kronværksbyen, skal være af høj kvalitet

Lejemålene udlejes på følgende vilkår: 

  • Koncept og sortiment fastlægges i lejekontrakten. Virksomhedskonceptet vedlægges som bilag til kontrakten
  • Butikslejemål og gallerier skal have faste åbningstider, som fastsættes specifikt for hvert enkelt lejemål
  • Huslejen er fastsat på baggrund af en markedslejevurdering og reguleres én gang årligt i henhold til nettoprisindekset, dog min. 2 %
  • Lejen varierer fra lejemål til lejemål og er afhængig af lejemålets placering, tilstand og faciliteter
  • Udover lejen betaler lejer for forbrug
  • Lejemålet er tidsbegrænset i 5 år men kan forlænges, såfremt Slots- og Kulturstyrelsen finder dette hensigtsmæssigt i forhold til lejemålets drift og vareudbud
Opdateret 19. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen