Stege Sukkerfabrik

Kostervej 2-6, Stege, Vordingborg Kommune

I 1884 etablerede De Danske Sukkerfabrikker en ny fabrik i Lendemarke ved Stege. Beliggenheden var ideel i forhold til roedyrkerne på såvel Møn som Sydsjælland. På den ene side af fabrikken løber hovedvejen, på den anden side ligger Stege Bugt.

Sukkerfabrikken havde eget havneanlæg og skib, og fra Pollerrup øst for Stege anlagdes en lille roebane til fabrikken. Fra 1930'erne blev lastvogne det foretrukne transportmiddel.

Fabrikken havde endvidere fem saftstationer på Møn og Sydsjælland, bl.a. Mern Saftstation mellem Vordingborg og Præstø. På saftstationerne blev sukkersaften presset ud af roerne og pumpet til fabrikken gennem rørledninger.

Stege Sukkerfabrik var Møns første store industrivirksomhed og øens største arbejdsplads. Fabrikken havde både fastansatte arbejdere, især smede, og sæsonarbejdere, der kom ind fra landbruget.

I forbindelse med fabrikken ligger både arbejder- og funktionær-/direktørboliger, som dog ikke er opført af fabrikken selv.

Stege Sukkerfabrik lukkede i 1989 og anvendes nu til kontorer og detailhandel.

Bygninger og anlæg

Stege Sukkerfabrik omfatter ca. 10 bygninger og dækker et areal på over 2 hektar. Bygningerne er opført i røde mursten, og senere tilføjelser er tilpasset det oprindelige byggeri. Den monumentale hovedbygning fra 1884 er tegnet af arkitekt L.P. Fenger.

I 1956 opførtes to nye siloer, og i 1970'erne en halbygning i funktionalistisk stil. Den sidste tilbygning er en kantine fra 1985.

På Fabriksgade og Nygade lige over for fabrikken ligger rækker af små dobbelthuse (arbejderboliger) fra slutningen af 1800-tallet. De finere funktionær- og direktørboliger finder man på den nærliggende Strandvej.

Ved Skelbæk Bro, på den anden side af Stege Nor, er der bevaret en vejerbod, der vidner om skibsfarten med sukkerroer. Rørledningen fra Mern Saftstation løber stadig over Dronning Alexandrines Bro mellem Sjælland og Møn.

Arkiv

Møns Museum og lokalarkiv har materiale, herunder genstande, fra Stege Sukkerfabrik. De Danske Sukkerfabrikkers Arkiv findes på Erhvervsarkivet i Århus. Endelig har Danmarks Tekniske Museum genstande fra fabrikken.

Vurdering

Stege Sukkerfabrik med produktionsbygninger, siloer, havneanlæg og boliger udgør en velbevaret helhed. Selv om anlægget har fået nye funktioner, har det bevaret sin karakter af industrimiljø. Arkitektonisk er fabrikken et typisk eksempel på 1880'ernes industribyggeri.

Fabrikken er en vigtig repræsentant for Storstrøms-områdets sukkerindustri, og lokalt har den haft stor betydning for Steges industrielle udvikling.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Storstrøms Amt.

Opdateret 24. oktober 2019