Kunsthal Aarhus: Excavating Contemporary Archaeology

Kunsthal Aarhus: Excavating Contemporary Archaeology

Som et marathon

”Ovenpå en ansøgningsproces, som bedst kan sammenlignes med et maraton, glæder vi os nu meget til at tage fat på det, det hele handler om, som i EU’s officielle Grant Agreement kaldes ’the action’. Vi vil med udgangspunkt i samtidskunsten engagere både voksne og børn i nye perspektiver på Europas mangfoldige kulturarv”, siger projektleder for Excavating Contemporary Archaeology, Karen Louise Juhl Christensen.

Fortiden nytænkes visuelt  

Kunsthal Aarhus har sammen med deres partnere fra kunstinstitutioner i Frankrig, Belgien og Cypern inviteret en række internationalt anerkendte billedkunstnere til at besøge deres lande og institutioner, hvor de med udgangspunkt i egen kunstnerisk praksis vil undersøge og afdække kulturhistoriske perspektiver.

Excavating Contemporary Archaeology ønsker at opfordre til en dybere forståelse af europæisk kultur og historie ved at rekonstruere fortiden gennem nytænkende visuelle udtryk. Derfor har Kunsthal Aarhus og deres partnere blandt andet valgt at samarbejde med forfatter og billedkunstner Amalie Smith.

Øget forståelse af kulturarv hos børn

”Udover at resultere i spændende udstillinger rundt omkring i Europa, er et andet af projektets helt centrale mål at engagere og inddrage skolebørn i undersøgelserne af kulturarvens aktuelle betydning. Både i Danmark, Frankrig, Belgien og Cypern inviteres udvalgte klasser til at deltage i et undervisningsforløb, der med fokus på en aktiv deltagelse fra børnene, ønsker at styrke deres forståelse af kulturarvens potentialer”, siger projektleder for Excavating Contemporary Archaeology, Karen Louise Juhl Christensen.

Fakta om projektet

Projekt

Excavating Contemporary Archaelogy

Leadpartner

Kunsthal Aarhus 

Ansøgningsrunde

Kulturarvsprojekter, 2018

Projektbevilling

200.000,00 EUR