Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Send dit høringssvar til post@remove-this.slks.dk

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger, høringssvar og eventuelle bilag vil blive offentliggjort. Du kan læse mere om, hvorfor vi har lov til at behandle disse oplysninger via følgende link: Persondatapolitik (slks.dk).

Faaborg-Midtfyn Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 21. marts 2024 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gårdsmedjen på Rynkebygård, Rynkebyvej 32, 5750 Ringe, matr.nr. 1a, Rynkebygård, Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 28. juli 2024 (PDF)

Helsingør Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 21. marts 2024 indstillet, at villaen med garage, havemure, gårdhave og betonstensbelægninger, Espansiva-Huset, Bøssemagergade 64, 3150 Hellebæk, matr.nr. 2dm, Hellebækgård, Hellebæk, Helsingør Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 15. august 2024 (PDF)

Kalundborg Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 2. maj 2024 udtalt sig både om en ophævelse af fredningen af forhuset, Bryggergården, på Kordilgade 83, 4400 Kalundborg,
matr.nr. 111, Kalundborg Bygrunde, Kalundborg Kommune, og om en udpegning af bygningen som bevaringsværdig.

Høring. Frist for bemærkninger: 25. september 2024 (PDF)

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 14. december 2023 indstillet, at SAS Royal Hotel og den tidligere Airterminal bestående af høj- og lavhuset på Hammerichsgade 1-5,
1611 København V, matr.nr. 386, Vestervold Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet.

Se høringssvar (link til statens filkasse)

Høring. Frist for bemærkninger: 15. maj 2024 (PDF)
Se baggrundsmateriale

Syddjurs Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 1. februar 2024 indstillet, at den tidligere entreprenørskole samt gårdsplads og omgivende land på Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft, matr.nr. 105a, 106 og 107c, Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 4. december 2024 (PDF)

Opdateret 11. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen