Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

I Bygningsfredningslovens § 1 stk. 4 fremgår det, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i frednings- og bevaringsarbejdet. Både korte og lange høringssvar er velkomne, og din mening som borger om et emne er vigtig. Du kan afgive høringssvar via vores blanket ved at klikke på knappen herunder. 

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger, høringssvar og eventuelle bilag vil blive offentliggjort. Du kan læse mere om, hvorfor vi har lov til at behandle disse oplysninger via følgende link: Persondatapolitik (slks.dk).

Jammerbugt Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. juni 2023 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den tidligere herredsfogedbolig på Sandagervej 49, 9690 Fjerritslev, matr.nr. 12f, Fjerritslev By, Kollerup, Jammerbugt Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 16. oktober 2023 (PDF)

Lolland Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 4. maj 2023 udtalt sig om en ophævelse af fredningen af bygningerne på Vestenskov Kirkevej 4, 4900 Nakskov, N.E. Balles Barndomshjem, matr.nr. 2b, Vestenskov By, Vestenskov, Lolland Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 15. september 2023 (PDF)

Mariagerfjord Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. juni 2023 indstillet, at "Snedkerens Hus" på Als Oddevej 56, 9560 Hadsund, matr.nr. 1n, Odde By, Als, Mariagerfjord Kommune,
bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 20. oktober 2023 (PDF)

Rebild Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. juni 2023 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af ”de fire lindetræer på gårdspladsen foran stuehuset” på herregården Albæk, Hjortholmvej 41, 9541 Suldrup, matr.nr. 1a, Albæk Hgd., Suldrup, Rebild Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 12. oktober 2023 (PDF)

Vejle Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 15. juni 2023 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af gårdsanlægget Klingebækgård, Tørskindvej 95, 7183
Randbøl, matr.nr. 4a, Tørskind By, Bredsten, Vejle Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. oktober 2023 (PDF)

Opdateret 05. juli 2023