Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

Send dit høringssvar til post@remove-this.slks.dk

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger, høringssvar og eventuelle bilag vil blive offentliggjort. Du kan læse mere om, hvorfor vi har lov til at behandle disse oplysninger via følgende link: Persondatapolitik (slks.dk).

Københavns Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 14. december 2023 indstillet, at SAS Royal Hotel og den tidligere Airterminal bestående af høj- og lavhuset på Hammerichsgade 1-5,
1611 København V, matr.nr. 386, Vestervold Kvarter, Københavns Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 15. maj 2024 (PDF)
Se baggrundsmateriale

Aarhus Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 21. september 2023 indstillet, at Den centrale park, Den første Institutbygning, Naturhistorisk Museum og teglstensmuren langs adgangsvejen fra syd, Kollegium 4, Hovedbygningen med fritstående murstensbuer mod nord og solgård med fritstående murstensbuer mod syd samt bygningen under solgården, Kollegium 7, Tandlægeskolens østre fløj, Bogtårnet, Administrationsbygningen, Stakladen, Studenterbygningen og pladsen herimellem samt de to underjordiske forbindelsesgange, Institut for Matematiks hovedfløj, tværfløj og auditorium samt det østvendte gårdrum omkranset af samme bygninger på Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C m. fl. adresser, Aarhus Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 21. februar 2024 (PDF)

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 21. september 2023 indstillet, at J.A. Alstrup A/S’ administrationsbygning, ”Glasalstrup”, med nære omgivelser i form af
græsplænen, betonstøttemuren langs og i fortsættelse af Alstrup Allé og fyrretræsbeplantningerne, Alstrup Allé 11, 8361 Hasselager, matr.nr. 5cz, Kattrup By, Kolt, Aarhus Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 1. marts 2024 (PDF)

Opdateret 21. februar 2024