Fredninger i høring

Denne liste indeholder de fredningsemner, som enten er i offentlig høring, eller som – efter endt høring – afventer Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse. Listen indeholder også forslag til ophævelse af fredninger og til udpegning af bygninger som bevaringsværdige.

I Bygningsfredningslovens § 1 stk. 4 fremgår det, at offentligheden i videst muligt omfang skal inddrages i frednings- og bevaringsarbejdet. Både korte og lange høringssvar er velkomne, og din mening som borger om et emne er vigtig. Du kan afgive høringssvar via vores blanket ved at klikke på knappen herunder. 

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger, høringssvar og eventuelle bilag vil blive offentliggjort. Du kan læse mere om, hvorfor vi har lov til at behandle disse oplysninger via følgende link: Persondatapolitik (slks.dk).

Brønderslev Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. oktober 2022 udtalt sig om en ophævelse af bygningsfredningen af den søndre længe på Hjermitslevgård, Lærkevej 21, 9700 Brønderslev, matr.nr. 1a, Hjermitslevgård Hgd., Tolstrup, Brønderslev Kommune.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. januar 2023 (PDF)

Faxe Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 31. august 2022 udtalt sig om bygningsfredning af Vindbyholtgård, Vindbyholtvej 8, 4640 Faxe, matr.nr. 2a, Vindbyholt By, Roholte, Faxe Kommune, og foreslået ejendommen udpeget som bevaringsværdig bygning.

Høring. Frist for bemærkninger: 6. februar 2023 (PDF)

Københavns Kommune

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at tilbagekalde sin afgørelse af 3. januar 2023 om fredningsophævelse og igangsætte en fornyet høring om ophævelse af fredningen af forhuset og det hermed sammen­byggede sidehus på Gothersgade 89, 1123 København K, matr.nr. 130, Rosenborg Kvarter, Københavns Kommune.

Fornyet høring. Frist for bemærkninger: 25. maj 2023 (PDF)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. oktober 2022 indstillet, at Måneporten og et udsnit af dalsænkningen på Strandvejen 724, Springforbi, 2930 Klampenborg, matr.nr. 72 og dele af 4 og 3cd, Taarbæk By, Taarbæk, Lyngby-Taarbæk Kommune, bliver fredet.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. marts 2023 (PDF)

Varde Kommune

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 6. oktober 2022 udtalt sig om bygningsfredning af hovedbygningen på Søviggård, Søviggårdvej 51, 6855 Outrup, matr.nr. 1a, Søviggård, Outrup, Varde Kommune, og foreslået ejendommen udpeget som bevaringsværdig bygning.

Høring. Frist for bemærkninger: 31. januar 2023 (PDF)

Opdateret 08. februar 2023